Fysioterapeuten 1-2018

FYSIOTERAPEUTEN 1/18 43 REPORTASJE Eldre blir stadig mer selvhjulpne og fysisk aktive HOLMBERG Aunsmo er kommuneoverlege i Innherred Samkommune. Sammen med professor Jostein Holmen ved NTNU pu- bliserte hun nylig en studie i Tidsskrift for Norsk legeforening med tittelen: ”Er eldre HUNT-deltakere friskere enn før?” – Vi ser at de eldre blir stadig sprekere. Det er et positivt, men kanskje ikke så over- raskende funn, sier Holmberg Aunsmo, som jobbet som fastlege i Levanger kommune i mange år, før hun ble kommuneoverlege i 2011 og begynte å jobbe mer systemrettet. Mange av diskusjonene hun har hatt på i jobb de siste åra har dreid seg om problem- stillinger rundt eldre. Dette ble kimen til at kommuneoverlegen nå kan kalle seg forsker. – Det er interessant å finne ut mer om hvilke utfordringer som vil komme på eldre- feltet fremover. Og da Jostein Holmen, pro- fessor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, fortalte meg at de hadde mye data på eldre fra HUNT-undersøkelse- ne som det ennå ikke var forsket på, fikk jeg lyst til å gå i gang. Det endte med at Jostein og jeg gikk sammen om prosjektet, sier hun. I studien sammenlignet forskerne data som var kommet frem i HUNT 1 (1984-86), HUNT 2 (1995-97) og HUNT 3 (2006-08). Hovedfunnene • Deltagerne i HUNT3 (2006–08) som var 70 år og eldre hadde bedre subjek- tiv helse og fungerte bedre i dagliglivet enn deltagerne i HUNT1 (1984–86) og HUNT2 (1995–97). • Egenrapportert fysisk aktivitet økte fra HUNT 1 til HUNT3. • Bruken av hjemmehjelp minsket fra HUNT2 til HUNT3. • Bruken av sykehjem og hjemmesyke- pleie var uendret. Bruken av allmenn- lege økte for hver periode. Mens bruk av poliklinikk økte kraftig fra HUNT1 til HUNT2. Aktiv hele livet Kjellrun Skjerve (73) fra Skogn i Nord- Trøndelag har vært aktiv så lenge hun kan huske. Og hun ser ingen grunn til at det skal slutte, selv om hun har kommet opp i åra. – Jeg er så heldig at jeg får være frisk, sier Skjerve, som har planer om å dra opp til ei skihytte på noe dugnadsarbeid når intervju- et med Fysioterapeuten er ferdig. Det står en vedstabel der og venter på henne. – Det beste er å få være frisk, å stå opp hver morgen, uten å ha vondt noe sted. Å gjøre en innsats. Og å få være sammen med barnebarna og være ut i naturen! Det siste betyr ekstra mye for Skjerve. – Om en dag starter litt grått, omman har bekymringer eller andre ting, så faller mye på plass når man kommer seg ut. Jeg går tu- rer hver dag, mest ute i terrenget. Styrkeøvelser og sånt noe holder hun ikke på med. – Et treningsstudio har jeg aldri satt mine ben i. Jeg tror at jeg får den fysiske aktivi- teten jeg trenger gjennom turer, dugnads- arbeid og lignende, sier Skjerve, som sitter i styringsgruppa for Veteranene, ei gruppe eldre i Nord-Trøndelag som er på tur jevnlig gjennom året. For øvrig er hun turleder i tu- ristforeningen (DNT), og organiserer turer med en gjeng yngre og eldre på hjemstedet Skogn. Glad for å delta i HUNT Vedhogginga hun skal i gang med i dag, er for skigruppa i idrettslaget. – Jeg er veldig glad i å hogge ved, og for at overarmen min, som jeg brakk for et par år siden, ble helt bra igjen. Da var det kjekt å ha fysioterapeuter. Hjelpen de ga meg var veldig viktig, understreker hun. Skjerve legger til at hun føler seg svært heldig. Armbruddet og et fingerbrudd er vel de eneste helseplagene hun har hatt gjen- nom livet. – Men så har det kanskje hjulpet at jeg har vært aktiv selv. Jeg tror vi er skapt for å være i bevegelse, og har alltid erfart at det har hjulpet meg å bare fortsette å være i vi- gør, når noe har stått på, sier hun. Alle innbyggere i Nord-Trøndelag får til- bud om å være med i HUNT, og Skjerve er en av dem som har takket ja. –Jeg har deltatt i alle rundene med HUNT-forskning, og er glad for å kunne bidra. – Det er viktig å finne ut hvordan helsen vår utvikler seg med åra. Og så er det fint å få en gratis legesjekk. HUNT-undersøkel- sene innebærer jo at du får sjekket hørsel, balanse, hukommelse og andre ting, helt vederlagsfritt. – Eldre har tatt til seg budskapet Skjerve kjenner seg igjen i resultatene fra forskningen til Ragnhild Holmberg Auns- mo og Jostein Holmen. – Det er flere og flere spreke eldre rundt omkring. En grunn er nok at stadig flere har tatt til seg budskapet man hører veldig man- ge steder, om at det er lurt å være i aktivitet. HUNT-forskning tyder på at en ny generasjon eldre er i ferd med å vokse frem. – Vi ser at de blir sprekere og mer selvhjulpne for hver forskningsrunde, sier forsker Ragnhild Holmberg Aunsmo. TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning fysioterapeuten@fysio.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy