Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 56 Next Page
Page Background

AKTUELT

5

– Tren opp en tydeligere

stemme, vis dere fram!

7

Ingrid uten grenser

8

Solid plan gir bedre tilbud

10

HELFO på turné med takst-

plakat, sykdomsliste

og helsenett

13

Hjem til virtuell avdeling

16

Fysiofondet tar enda flere

skritt bort fra NFF

19

FYSIOPRIM: Ti år – 59 mil-

lioner

21

Rehabilitering og mestring

for de eldste

FAG

22

Helseøkonomisk evaluering i

fysioterapi

28

Sammendrag

30

Er det behov for fysioterapi

etter brystkreftoperasjon?

32

Tverrprofesjonell samarbeids-

læring i helsefaglig praksis

34

Cochrane-oppsummering fra

Kunnskapssenteret

REPORTASJE

36

Dame med vind i håret

FASTE

SPALTER

42

Debatt

43

Nytt fra NFF

48

Møter og kurs

52

Bransjeregisteret

54

Kalender

FYSIOTERAPEUTEN 10/15

3

innhold

BEHOV FOR FYSIOTERAPI?

I løpet av fem måneder er jeg blitt utredet, operert og strålebehandlet for brystkreft.

Jeg har møtt mange leger, sykepleiere og stråleterapeuter, men ingen fysioterapeut, skriver Torunn Stavnes Søyseth

i denne kronikken. Selv er hun både fysioterapeut og pasient.

LEDDGIKT

Rehabilitering åpner for

nye muligheter, sier Ingrid M. Nordhei

fra Brønnøysund.

VEDTEKTER

Styreleder Nina Emaus

forteller om endringer i Fysiofondet.

PRIORITERING

Helseøkonomisk

evaluering som metode er tema i

fagartikkelen.

Så vidt jeg kan se er det bare MT-

autorisasjon vi er uenige om.

Side 17

30

7

16

22