Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 56 Next Page
Page Background

FYSIOTERAPEUTEN 10/15

7

– Rehabilitering gir pågangs-

mot og åpner for nye mulighe-

ter. Hadde jeg fått ett opphold

i året hadde jeg vært kjempe-

lykkelig! Det sier Ingrid M.

Nordhei fra Brønnøysund, som

elsker å teste nye fritidsaktivi-

teter.

TEKST

og

FOTO

Hanne Løkås Veigård

fysioterapeuten@fysio.no

46-ÅRINGEN

har leddgikt. På den regionale

nettverkskonferansen «Revmatologi i nord»

i Bodø tidligere denne måneden formidlet

hun sine tanker om behandling og rehabi-

litering.

Fiskebolle på samlebånd

– Ifølge min mor var jeg bare halvannet år

gammel da jeg klaget over vondt i knær og

ankler. Legene mente det var voksesmerter.

Som seksåring hadde jeg nakkeplager og

vann i knærne. Diagnosen kom da jeg var

elleve.

Altså har jeg minst 40 års erfaring med

sykdommen, og ufattelig mye har skjedd på

området i disse årene. Da jeg var liten var

begrepet barnerevmatologi ikke oppfunnet,

sier hun.

Ingrid har gjennomgått 19 operasjoner.

Hun har protese i begge knær, og kun 70

graders bøy på det ene kneet. Den ene an-

kelen er totalt avstivet, den andre nesten

avstivet.

I fjor ble Ingrid M. Nordhei innlagt på

Diakonhjemmet for å operere en albu.

– Jeg må si jeg følte meg som en fiskebolle

på et samlebånd. Jeg skjønner de økonomis-

ke grunnene til å rasjonalisere driften, og

det hele var svært effektivt, men opplevelsen

som pasient var grusom, sier hun.

Stol for alltid?

Leddgikten til tross – Ingrid M. Nordheis

foredrag er ledsaget av det ene turbildet et-

ter det andre. På mange av dem står hun selv

på den øverste topp med et strålende smil.

– Store deler av livet har jeg brukt kryk-

ker, rullestol og permobil,

men for fem år siden var

jeg så dårlig at jeg tenkte

«okei – nå er det rullestol

for evig og alltid». Men så

så jeg NRK-serien «Ingen

grenser». Etter det har det

vært Ingrid uten grenser,

sier hun.

På tredje forsøk kom

hun seg til topps på byfjel-

let Keiservarden i Bodø,

366 m.o.h.

– Da jeg stod på top-

pen kjente jeg en vanvittig

mestringsfølelse!

I 2015 gikk hun til topps

på Bodøs høyeste fjell, Lur-

fjelltinden, 1284 m.o.h.

– Det er helt surrea-

listisk at jeg har vært der,

kommenterer hun.

Rehab-avhengig

– Tidligere var man opp-

tatt av at personer med

leddgikt måtte unngå å

belaste leddene for mye. Det ble det mange

begrensninger av, sier hun.

I dag er Ingrid opptatt av at de fleste be-

grensningene sitter i hodet. Rehabilitering

er hennes hjertebarn – nettopp fordi hun

her får hjelp til å overliste disse indre be-

grensningene.

– Jeg har hatt 15 opphold på Valnesfjord

Helsesportssenter og seks på Nordtun Hel-

seRehab. Å komme til disse stedene har

gjort noe med meg. Her treffer jeg folk som

forstår hverdagen min. Jeg blir utfordret,

lærer å se nye muligheter og opplever mest-

ring. Jeg kommer alltid hjem fra rehabilite-

ring med nytt pågangsmot. I tillegg knyttes

nye vennskap, som gjerne varer livet ut, sier

hun.

Hun beskriver seg som «avhengig av re-

habilitering».

– Hadde jeg fått ett opphold i året hadde

jeg vært kjempelykkelig, sier hun.

Hva driver du med, da?

På Valnesfjord Helsesportssenter har Ingrid

hatt mange padleturer.

– Det er en fantastisk aktivitet for meg.

Mannen min og jeg investerte i kanoer, og vi

har stor glede av det, sier hun.

På Nordtun var det noen som ville ha In-

grid med ut på ski.

– Jeg var superskeptisk. Jeg, med avstivet

ankel og et kne som knapt kan bøyes? Men

jeg lånte ski og ble med. Som vanlig når jeg

får smaken på noe hadde jeg jo vanskelig for

å beherske meg. Jeg gikk på ski i en hel time,

og nå går jeg på ski hver eneste vinter. Det

går «krute godt», sier hun.

Når noen spør Ingrid hva hun driver

med, kaller hun seg livsnyter.

– Det er et annet ord for uføretrygdet,

som jeg har vært siden jeg var 30. Datteren

min spurte hvorfor jeg ikke gikk på jobb. Jeg

forklarte at kroppen min er avhengig av at

jeg bruker mye tid på trening og på å ta vare

på meg selv. Ok, sa hun da. Jobben din er

altså å ta vare på kroppen din? Og det har

hun jo rett i, sier Ingrid M. Nordhei.

n

Ingrid uten grenser

MESTRING

– De fleste begrensningene sitter i hodet. På rehabilite-

ring får jeg hjelp til å overvinne dem, sier Ingrid M. Nordhei.

›››