Fysioterapeuten nr. 3 - 2016
 1 / 56 Next Page
Information
Show Menu
1 / 56 Next Page
Page Background

3.16

Årgang 83

www.fysioterapeuten.no

Fersk ordfører

i Meråker

Trening inn på

sykehjemmene!

Hva skjer med

faggruppene?

(U)synlig og

(u)forståelig

Trening og læring

Side 37: