Background Image
 1 / 52 Next Page
Information
Show Menu
1 / 52 Next Page
Page Background

8.15

Årgang 82

www.fysioterapeuten.no

0,7 % stilling og

27 pasienter

Torgeir Bruun

Wyller – intervju

Pasientjournaler

og profesjonalitet

– De fleste tren-

ger ikke operasjon

Side 12

Hardt

arbeid