Fysioterapeuten 8-2017

Fysioterapeuten 8-2017

38 FYSIOTERAPEUTEN 8/17 REPORTASJE I 2011 BLE 231 av bydelens innbyggere over 65 år lagt inn på sykehus med lårhalsbrudd. For å forebygge fall blant de med høyest ri- siko, startet fysioterapitjenesten i bydelen en rekke styrke- og balansegrupper. I 2015 var antallet lårhalsbrudd sunket til 150 tilfeller. Høyst sannsynlig hadde den målrettede inn- satsen gitt resultater, men ennå var det mye å gå på. – Velferdsteknologi og virtuell trening dukket opp som noe vi ønsket å se nærmere på, sier Alexander Norsted, prosjektleder for pilotprosjektet «Virtuell Trening» og fysio- terapeut i Bydel Nordstrand. Bydelsoverlege Marit Rognerud hadde fått nyss om det velferdsteknologiske hjelpe- middelet Virtuell Trening (VT), utviklet av firmaet Welfare Denmark. VT er et skjerm- basert rehabiliteringsverktøy som via video og levende bilder veileder brukeren gjen- nom treningsøvelser i sitt eget hjem – uten at fysioterapeuten nødvendigvis behøver å være til stede. Teknologien var allerede tatt i bruk av et tjuetalls kommuner i Danmark. – Vi dro på studietur til kommunene Aa- benraa og Esbjerg som begge hadde brukt systemet i noen år. Vi likte det vi så, og gikk til innkjøp av seks treningsenheter, sier Nor- sted. En treningsenhet består av en dataskjerm og et kamera pakket i en praktisk koffert. Utstyret er enkelt å sette opp hjemme hos brukeren. Kun tre ganger må brukeren in- teragere med teknologien i løpet av ei tre- ningsøkt: Trykke på PÅ-knappen, berøre skjermen for å starte programmet og berøre skjermen for å avslutte. Skreddersydd opplegg Programmet gir terapeuten mulighet til å velge mellom 120 forskjellige øvelser, justere pausetid og vanskelighetsgrad og å velge antall repetisjoner og serier. Treningen kan legges til faste dager. Så snart treningsøkta er over, blir resultatene sendt via internett og lagret som statistikk i en sikret nettportal. Ved å måle leddenes relasjon i forhold til hverandre, kan teknologien avgjøre kva- liteten på utførelsen av øvelsene. En kor- rekt utført repetisjon belønnes med et lystig «pling». – Etter hvert sett gis en karakter i form av et smilefjes, avhengig av hvor bra øvelsen ble gjennomført. Brukeren får også opp en prosentskår, forteller Norsted. Hvis ikke brukeren har trent etter avta- len, eller det finnes kvalitetsmessige avvik, blir det automatisk generert en e-post til an- svarlig fysioterapeut som kan følge opp med nødvendige tiltak. – I statistikken kan vi blant annet se hvor ofte brukeren trener, hvor lang tid treningen tar og om vedkommende har problemer med noen av øvelsene. Dette gjør at vi kan planlegge progresjon og dosering på en mer presis måte sammenlignet med for eksempel et egentreningsprogram på papir. Ulempen er at vi ikke kan se hvilken dagsform bruke- ren er i, sier Norsted. Han presiserer at verken fysioterapeuten eller andre kan se brukeren trene i sitt eget hjem via overføring. En virtuell utfordrer Bydel Nordstrand i Oslo har byens høyeste andel av de eldste eldre. Nå har fysio- terapitjenesten tatt i bruk innovativ velferdsteknologi, i håp om å holde flest mulig av dem på beina lengst mulig. TEKST Tone Elise Eng Galåen tg@fysio.no TODELT På den ene siden vises øvelsen på video. På den andre ser brukeren seg selv i aksjon. Teknolo- gien avgjør kvaliteten på øvelsen, og gir tilbakemelding i form av smilefjes og poengskår.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy