Fysioterapeuten 1-2018

16 FYSIOTERAPEUTEN 1/18 AKTUELT Lennart Bentsen holdt fore- drag om ryggen på Viten- skapsmuseet i Trondheim. Bakgrunnen var det han beskriver som misvisende og skremmende informasjon om rygg på en plakat i den anerkjente utstillingen Body Worlds. TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning fysioterapeuten@fysio.no UTSTILLINGEN ble vist på Vitenskapsmu- seet i Trondheim fra 6. juni til 8. oktober i fjor, og viser menneskekroppen uten hud, i ulike positurer. – Jeg var selv på Body Worlds i Berlin i 2015 og ble en stor fan. Men det var i en Facebook-post noen andre hadde delt at jeg oppdaget det som sto på en plakat i utstil- lingen. Den beskrev at ryggplager kommer av dårlig løfteteknikk og dårlig kroppshold- ning. Det sto også at man ved å løfte og å bøye ryggen kan få ryggplager, sier Bentsen, som holdt foredraget på Vitenskapsmuseet rett før utstillingen var ferdig. Bentsen reagerte sterkt på det som sto på plakaten, som hadde NTNU-logo. – Budskapet rimte ikke med den kunn- skapen vi har om rygg og ryggplager i dag, og jeg tok det opp med formidlingssjef ved Vitenskapsmuseet, Randi Wenche Haugen. Hun hadde forståelse for Bentsens ar- gumenter og de diskuterte mulige tiltak. Haugen har også vært i kontakt med Body Worlds i Tyskland. På grunn av opphavsret- ten kan ikke NTNU endre på noe i utstil- lingen, selv om budskapet på akkurat denne plakaten ikke er noe NTNU står for. Haugen sørget imidlertid for å få satt opp en annen plakat ved siden av, med tittelen: «Nyeste kunnskap om rygg finner du her.» Og hun spurte Lennart Bentsen om han ville holde et åpent foredrag på Vitenskaps- museet. En verden av ulike budskap Marit Hansen (60) oppsøkte foredraget på Vitenskapsmuseet fordi hun fremdeles, et- ter mange år, er usikker på hvordan hun skal forholde seg til ryggplagene sine. – Man blir jo litt usikker når man har vondt i ryggen og opplever at ulike behand- lere man oppsøker har ulike budskap. Og søker man på nett blir man helt forvirra, der er det jo masse ulikt som blir sagt. Noen er jo også redde for å bruke ryggen sin, fordi de tror de får lammelser, sier Marit Hansen. Hun er sykepleier og måtte avslutte yr- keslivet tidlig på grunn av blant annet rygg- plager. – Smertene kom for alvor etter at jeg hadde bekkenløsning. Jeg er her rett og slett fordi jeg vil ha trygg og oppdatert kunnskap om hva man skal gjøre når man har vondt i ryggen, sier Hansen til Fysioterapeuten. – Dårlig holdning gir ikke smerter Et hovedbudskap i foredraget til Bentsen, var at terapeuter må spille på samme lag og være kunnskapsbaserte. – Forskning viser at strukturelle aspekter ved kroppen, som kroppsholdning, stillesit- tende arbeid, løfting og bøying, har svært begrenset sammenheng med smerter. Og verken vi som profesjon eller pasientene tje- ner på at enkelte sprer utdatert informasjon eller blir så overambisiøse i sitt virke at pasi- entene utnyttes. – Drømmescenariet hadde vært at flere selv hadde administrert sine plager uten å søke behandling, og at pasientene hadde begynt å stille spørsmål til terapeuter som mener at ryggplagene skyldes skjevt bekken, usymmetrisk ryggsøyle, benlengdeforskjell eller overpronasjon i foten. – Slik informasjon er utdatert, unyansert Korrigerer anerkjent utstilling for ryggfeil Utstillingen Body Worlds • Blir internasjonalt kalt Body Worlds: The Original Exhibition of Real Human Bodies. • Er den første utstillingen av sitt slag som lærer deg om anatomi, fysiologi og helse ved hjelp av ekte menneskekropper. • Kroppene som er utstilt er plastinert – en konserveringsmetode som ble funnet opp av dr. Gunther von Hagens i 1977 da han jobbet som anatom ved universitetet i Heidel- berg. • Utstillingsserien startet i Japan i 1995 og er blitt sett av mer enn 40 millioner besø- kende i over 100 byer i Amerika, Europa, Asia og Afrika – verdens mest vellykkede reisende utstilling. • Alle Body Worlds-utstillingene handler om anatomi og viser fram forskjellige plastina- ter. Hver utstilling har et eget tema. Dette kan være menneskekroppens muligheter og styrke (Body Worlds Vital), kardiologi og hjertet (Body Worlds & The Story of the Heart), menneskets utvikling, levetid og aldring (Body Worlds & The Cycle of Life), menneske- kroppen i det 21. århundre (Body Worlds: Pulse). • Arrangørene bak Body Worlds mener at når folk får lære mer om hvordan kroppen fun- gerer og hvordan den kan skades, er det mer sannsynlig at de velger en sunn livsstil. Kilde: ntnu.no Kanskje man skal se mer på psykologien og det sosiale hos pasienten enn på muskelstruktur og holdning?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy