Fysioterapeuten 1-2018

40 FYSIOTERAPEUTEN 1/18 I debatten meinte kritikarar av slik behand- ling at tryggleiken til borna sto i fare, og at «unødige diagnosar» basert på uklåre symp- tom kan føre til overdiagnostisering og over- behandling. Det kom mellom anna forslag om å sjå til Sverige, der ein ikkje har lov å gje alternativ behandling til born under åtte år. Dette vart møtt med ulike argument, frå at slik behandling er «naturleg og ufarleg», til at eit slikt forbod vil rokke ved det generelle ansvaret som foreldre i Noreg har til å avgjere kva som er best for borna deira. Andre mein- te at aldersgrense og forbod vil gje eit uheldig fag Ola Lillenes , informasjonssjef ved NAFKAM - Nasjonalt Forskningssenter innen Komple- mentær og Alternativ Behandling og redaktør for nettsted www.nifab.no. ola.lillenes@uit.no NAFKAM finansieres av Helsedirektoratet og ligger på Helsevitenskapelig Fakultet ved UiT Norges Arktiske Universitet. NAFKAMs oppgave er å utvikle og tilby forskningsbaserte fakta til befolkningen om alternativ behandling, for å styrke kunnskapsgrunnlaget ved egne helsevalg. Denne fagkronikken ble akseptert 1.12.2017. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. Kronikken har i mellomtiden også blitt publisert i Dagens Medisin (papir) 7. desember, og gjengis med tillatelse. Er alternativ behandling farleg for born? I fjor vart det debatt om kva som kan skje når foreldre vel å prøve alternativ behandling for borna sine. Det store spørsmålet vart: Kan vi stole på at foreldra tek gode helsevalg for borna når dei får alternativ behandling – eller bør born vernast mot slik behandling gjennom strengare regulering? KRONIKK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy