Fysioterapeuten 1-2018

FYSIOTERAPEUTEN 1/18 49 informasjon fra NFF Tittel Norges-kartet endres. Vi må følge med! øffere økonomiske tider Sissel Hovland Region Sør-Øst I den nye regjeringsplattformen står det at tidlig innsats og forebyggende helsear- beid skal sikres. I den forbindelse er fysisk aktivitet et svært viktig tiltak. For å nå dette målet må helsetjenesten ha tilstrekkelig med ressurser i form av kvalifisert personell og økonomi. Her må det penger på bordet! Før jul gikk flertallet på Stortinget inn for en ordning som sikrer alle elever på 1. – 10. trinn en time fysisk aktivitet hver dag. Dette har NFF jobbet for i mange år! Vi vet at god helse og gode levekår hører sammen. Helsevaner som etableres tidlig gir et godt grunnlag for god helse gjennom hele livet. Regjeringen ønsker også å fortsette satsingen på en tverrfaglig helse- og skole- helsetjeneste. Her må fysioterapeuter enda sterkere inn, fordi vi kan bidra til at alle, uansett forutsetninger og funksjon, får den fysiske aktiviteten de trenger på skolen. Også i kvalitetsreformen for eldre, «leve hele livet», må fysisk aktivitet vektlegges i langt større grad. NFF mener at betydningen av fysisk aktivitet for de aller skrøpe- ligste eldre er undervurdert, og at tiltak for å styrke funksjonsevnen til disse ofte er helt fraværende. Det er ingen grunn til å tro at de med størst funksjonssvikt og hjel- pebehov har mindre behov for bevegelse og fysiske øvelser. Dette viser studier utført av fysioterapeuter ved NTNU og HiST. Skal vi bli i bedre form må vi svette og få opp pulsen. Her blir det spennende å følge den første eldre- og folkehelseministeren noensinne. Kan hun sørge for å utrette noe for de skrøpeligste eldre og i tillegg sørge for at helsetjenesten har kapasitet, kompetanse og god ledelse? Faggruppen for manuellterapi og regionene arrangerer for tiden kurs i direkte tilgang over det ganske land. Som nystartet regionleder, har det vært en utrolig fin oppstart å møte 100 fornøyde kursdeltagere på disse kursene. Jeg gleder meg til å møte enda flere av dere! Som regionleder skal jeg sammen med regionstyret, kontaktpersoner og tillits- valgte jobbe for å synliggjøre betydningen av fysioterapi overfor beslutningstagerne lokalt. Men som mange av dere erfarer, er det tøffere økonomiske tider med kutt i budsjettene. Kuttene rammer både oss som yrkesgruppe og pasientene våre. Vi ser at kommunene ikke bygger opp tilbudet i tråd med samhandlingsreformens inten- sjon, og at ventelistene hos fysioterapeutene øker. På samme tid har ikke presset på sykehusene blitt mindre, tvert imot. Norges-kartet endres. Antallet fylker skal halveres og det blir nesten 70 færre kommuner. Vi må være på banen og følge med i sammenslåingsprosesser, slik at fysioterapitilbudet som et minimum blir opprettholdt. Og aller helst økes!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy