Fysioterapeuten 1-2018

FYSIOTERAPEUTEN 1/18 5 aktuelt Fysiofondets siste tildeling av midler til etter- og videre- utdanning skaper betydelige økonomiske utfordringer for NFF. TEKST og FOTO Kai Hovden kh@fysio.no FORBUNDET får ca. 1,5 millioner kroner mindre i år enn i 2017. Bakgrunnen er at Fysiofondets midler nå skal deles på tre or- ganisasjoner. Som Fysioterapeuten har beskrevet tid- ligere, krevde Helse- og omsorgsdeparte- mentet vedtektsendringer i Fysiofondet. Bakgrunnen var at Norsk Manuellterape- utforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) skulle være representert i fondsstyret. Den første fondstildelingen basert på den nye styresammensetningen er nå et faktum, og den gir NFF betydelig mindre handlings- rom. Hvilke konsekvenser kan dette få for forbundets virksomhet? En krevende oppgave – Fondsstyret har fått en ny og krevende oppgave, der det er viktig at styret holder fokus på fondets formål, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke til Fysioterapeuten. Ifølge Hatlebrekke må Fysiofondet finne gode kriterier for fordeling av midler. – Utfordringene styret møter handler ikke bare om tildelingen av midler til flere fagmiljø innen kategorien etterutdannings- virksomhet. Det handler også om fordelin- gen mellom de andre stipendkategoriene, slik det også har vært tidligere. I 2017 ble det fordelt godt og vel 38 millioner kroner for- NFF må vurdere sitt kurstilbud

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy