Fysioterapeuten 1-2018

58 FYSIOTERAPEUTEN 1/18 på nett Årsabonnement 2011: Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. Offentlige institusjoner: 875 kroner. For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til det blir skriftlig oppsagt. ANNONSEPRISER – 2011 For bestilling av stillings- og kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no Stillingsannonser: Per sp. mm. Sort: Kr. 37. Farge: Kr. 42. Spaltebredde: 88 og 180 mm. 10 % rabatt ved 2. gangs innrykk av samme an- nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. Byråprovisjon: 3,5 prosent. Møter og kurs: Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin- ger, faggrup per (ikke enkeltmedlemmer) står som arrangør: gratis. Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som arrangør: per sp. mm. Sort Kr. 26. Farge: Kr. 30. Spaltebredde: 88 og 180 mm. Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs): Setting: Kr. 1,50 pr. mm Scanning: Kr. 100 Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2011 Nr. Frist kursann./ Annonsefrist Utgiv. debattinnlegg stilling ledig dato 7 22/7 26/7 16/8 8 18/8 22/8 12/9 Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak- sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret- ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER Ronny Grenberg , HS Media as, Postboks 80, 2260 Kirkenær Tlf. 62 94 10 37, e-post: rg@hsmedia.no ANDRE ANNO NSER Kirsten Stiansen Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 180 x 247 mm. ÅRSABONNEMENT 2018 Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. Offentlige institusjoner: 950 kroner. For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til det blir skriftlig oppsagt. ANNONSEPRISER – 2018 Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere Byråprovisjon: 3,5 pros ent. STILLINGSANNONSER kun på nett. Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 4.800. Bestilling sendes til fysioterapeuten@fysio.no Annonseteksten legges ved som et word- dokument. Kommunevåpen eller logo legges ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format. Bestilles hos: fysioterapeuten@fysio.no MØTER OG KURS: Per sp. mm.: Kr. 37. Spaltebredde: 88 og 180 mm. Kursannonse kun på nett: kr. 3.800. Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2018 Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv. annonser/debatt dato 2 19/02 16/03 3 19/03 20/04 Stillingsannonser kun på nett. Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak- sjonen. Bestillingsfrist, materiellfrist og annul- leringsfrist er samme dato. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER A2 Media AS: Henriette Brattli, henriette@a2media.no Tlf. 971 98 747 ANDRE ANNONSER Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no Tlf. 413 18 188 ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 180 x 247 mm. OPPLAG 9.300 TRYKK Merkur Grafisk AS Fysioterapitjenesten i Trondheim kommune utarbeidet en sjekkliste over hva pasienter kan forvente av fysioterapeuter i kommunen. n «Men er det rett vei å gå når man indirekte oppfordrer pasienter til å kvalitetssikre oss? Hvorfor ikke fokusere på å øke kompetanse dersom behov, og utarbeide systemer som sikrer kvaliteten i våre tjenester?» n «Veldig enig i innholdet i de fleste punktene, men for de av oss som jobber veldig faglig bredt, skal en være forsiktig med å «spytte» på erfaringsbasert fysioterapi. Og hvis det kun er formuleringer som er målet, bør det komme tydeligere frem i innledningen av sjekk- listen når den er rettet mot publikum, for en fagutøver kan forstå at her skal ikke en hest kalles gamp, men en pasient kan tolke det slik at du er useriøs om du nevner bindevevet, ultralyd eller holdning!» n «Jeg synes disse punktene er gode, men at de er viktigst til eget bruk, altså bevisstgjøre oss selv og gjerne samarbeidende faggrupper om hvilke ord og begreper vi bruker. Og så lurer jeg på om vi er så PÅSTÅELIGE som det kan se ut som?» Fra bloggen: «Det er lov å ikke være flink», skriver forfatterne av dette blogginnlegget.  Vi blir kalt flinke når vi kommer på skolen 08:00 en studiedag, er den siste til å dra fra skolen, jobber ved siden av studiet eller kla- rer å trene i eksamensperioden. Det er ingen tvil om at det faglige miljøet på skolen er høyt og at folk i den forstand er flinke. Vi er engasjerte og interesserte i det vi lærer om, men er det nok for å bli kalt flink? Første skoledag for vår del startet med saft, boller og en kort presentasjon av oss selv. En etter en reiste vi oss opp og sa hvor mye vi likte å trene og var interessert i fy- sisk aktivitet. Standarden for flink var med dette satt. I etterkant har det kommet frem at flere egentlig ikke er så glad i trene, men ikke turte å si noe annet. Trening har blitt en stor del av vår hver- dag på skolen. Det snakkes daglig om hva som ble trent i går, hvor støl man er og hva som skal trenes i dag. Vi lærer at kroppen er skapt for bevegelse og svaret på det meste er mer fysisk aktivitet. Ikke bare er det godt for muskler og ledd, men bidrar også til bedre mental helse. Det er vanskelig å argumentere mot dette, men kan vi være for fysisk aktive? Mange ønsker som fremtidige fysioterapeu- ter å være gode forbilder når det kommer til trening og fysisk aktivitet. I dagens samfunn skal alt dokumenteres, og det fiskes etter ”flinkhetspoeng” på so- siale medier. Uavhengig om det er skole, mat eller trening som legges ut øker presset på medstudenter. Presset er vanskelig å unngå og det preger noen mer enn andre. En av våre lærere har skrevet et blogginn- legg som kritiserer tanken om at trening er veien til god helse. Flere av våre medstuden- ter reagerte kraftig på dette og stusset på hvordan en fysioterapeut, og et av våre for- bilder, kan mene at vi ikke skal trene. Av Kjell-Egil Bogfjellmo Haug, Erik André Haugunn og Vegard Heier Sødal Les hele innlegget på fysioterapeuten.no . Kommentert på Facebook: Den flinke fysioterapistudenten

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy