Fysioterapeuten 1-2018

8 FYSIOTERAPEUTEN 1/18 AKTUELT Direkte tilgang til fysiotera- peut trådte i kraft fra 1. januar. Aktiv Fysioterapi i Elverum møter nyordningen med tids- riktig treningsutstyr og oppda- tert undersøkelsesmetodikk. TEKST og FOTO Tone Elise Eng Galåen fysioterapeuten °fysio.no – VI KOMMER til å bruke mer tid på anamne- sen og innledende undersøkelser, og hilser velkommen forslaget fra Næringspolitisk råd om flere undersøkelsestakster i en og samme serie, sier Heidi Tjugum, fysiotera- peut og daglig leder ved Aktiv Fysioterapi. Både hun og kollega og medeier Frøydis I. Fredrikson har 75 prosent driftstilskudd, men jobber begge fulltid. Mens Tjugum brukte høsten i fjor på å studere ledelsesfag og HMS, har Fredrikson tatt MT-kurs i undersøkelse av nakke, rygg og skuldre. I vinter er det Tjugum sin tur til å oppdatere seg på gule og røde flagg. Etter mange år med kursing i ulike tiltak, har de ved innføringen av direkte tilgang valgt å sette ressurser inn på førstegangsundersø- kelsen. Den som driver med driftstilskudd kan forvente at pasientene ofte har sammensatte problemstillinger. Kommer pasienten direk- te, må fysioterapeuten selv vurdere om det er trygt å la vedkommende stå på venteliste før behandlingen starter. – Den første konsultasjonen blir ekstra viktig for å kunne utelukke eventuelt under- liggende sykdom. Det har vært nyttig å gå på kurs hos manuellterapeuter, for de har lang erfaring med førstegangsundersøkelse alle- rede, sier Fredrikson. Tar tid man ikke har Aktiv Fysioterapi har ingen planer om å an- nonsere at det nå er fritt frem for å stikke innom med stiv nakke eller kranglete knær. Tvert imot tror de at den største utfordrin- gen med direkte tilgang vil være tiden de må bruke på undersøkelser og administrasjon. Pasienter som kommer uten henvisning må oppgi personopplysningene sine selv. Og selv om medlemmer av Norsk Helsenett nå, via sin EPJ-leverandør, kan få tilgang til et personregister med oppdaterte data fra fol- keregisteret, regner de likevel med å måtte bruke en god del tid på å innhente informa- sjonompasienten fra fastlegen eller hjemme- sykepleien, blant annet når det gjelder diag- nose. – Og hva gjør vi rent praktisk når vi vur- derer at pasienten skal til fastlege først, spør Tjugum. Hun mener at henvisningsrett til røntgen og MR etter hvert bør komme som en natur- lig følge av direkte tilgang. – Veiledning blir viktigere Frøydis I. Fredrikson ble partner i Aktiv Fysioterapi i juli 2017. Til sammen har de investert rundt 350 000 kroner i oppussing av lokaler og nytt treningsutstyr basert på oppdatert fagkunnskap. – Vi jobber etter prinsippet om at fysiote- rapi er noe du gjør, ikke noe du får. Jeg tror veiledningsjobben vår kommer til å bli sta- dig mer sentral i tiden fremover, og at vi må jobbe mer dynamisk. Pasientene behøver ikke å komme innom to ganger i uka for å trene. Vi kan veilede dem slik at de kan gjøre øvelsene, enten hjemme eller på et trenings- senter, sier Tjugum. De har tenkt enkelt, og satset på funk- sjonelle og rimelige treningsløsninger. Nå ønsker de seg takster som er tilpasset kunn- skapsbasert praksis, for eksempel undervis- Pasienter på direkten NYOPPUSSET Fysioterapeutene Frøydis I. Fredrikson og Heidi Tjugum ved Aktiv Fysioterapi i Elverum oppgraderte både instituttet og egen kunnskap i forkant av direkte tilgang.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy