Fysioterapeuten 1-2019

12 FYSIOTERAPEUTEN 1/19 AKTUELT Dette gir lengre ventetid for pasienter som virkelig trenger å slippe til, og det sløser med fellesskapets ressurser. Orto- pedisk klinikk på Rikshospita- let satser på endring gjennom kunnskapsoverføring. TEKST og FOTO Kai Hovden fysioterapeuten@fysio.no BARN som er godt innenfor normalutvik- ling blir sendt til spesialisthelsetjenesten, noe som er kostbart for barna, foreldrene og ikke minst samfunnet. Fysioterapeutene ved klinikken har tatt tak i problematikken, og ved å arrangere fagdager håper de å spre kunnskap utover i helsetjenesten. Tok tak i barneføttene Hele fysioterapeutteamet har vært involvert i arbeidet med fagdagene, hvor barneføtter har stått i sentrum. – Vi får mange spørsmål om disse pro- blemstillingene, og det henvises mange barn til poliklinikken som ikke burde vært der. Vi har vært opptatt av dette også på tidligere kurs, og har funnet at det å lage en konsen- trert dag om fotfeilstillinger og utviklingen av skjelettet i underekstremitetene har vært nødvendig, forteller Kirsti Krosby, spesialist i ortopedi og barne- og ungdomsfysioterapi, og Linn Daatland, spesialfysioterapeut. Målet har vært å bevisstgjøre kollega- ene i primærhelsetjenesten på hva som er normalvariasjoner i barns utvikling. På den måten settes de bedre i stand til å vurdere når det er riktig å henvise til spesialisthel- setjenesten. – Dette er gjort med fysioterapeutblikk, så her har ikke legene vært direkte involvert, forklarer Krosby og Daatland. Skorter på kunnskap Men det er i hovedsak leger som står for henvisningene, også de man helst skulle vært foruten. – Det oppleves tydelig blant ortopedene at det skorter på kunnskap blant fastleger og helsestasjonsleger. Selv om legen velger å støtte seg på fysioterapitjenesten, og våre kolleger er sikre på at dette er innenfor nor- malutvikling, kan de unødvendige henvis- ningene komme. Det kan for eksempel skyl- des at foreldre, drevet av egen usikkerhet, så å si krever å få vurdert barnet av spesialist- helsetjenesten, sier Krosby og Daatland. De opplever også at det finnes krevende foreldre som velger å shoppe rundt for å få den tryggheten de søker. Kunnskap gir trygghet For fysioterapeutene bak fagdagtilbudet handler det om å gi kollegaene i primærhel- setjenesten tryggheten til å ta den rette av- gjørelsen, og til å våge å stå for den. – Så kan man heller følge opp med en ekstra kontroll for å trygge foreldrene, sier Krosby. – Og la det være klart at det er mange flinke fysioterapeuter der ute. De gjør så godt de kan, men står ofte alene. Vi er hel- dige som har de andre profesjonene lett til- gjengelig, utdyper Daatland. Fysioterapistudiet De mener det er behov for mer kunnskap om barns utvikling på fysioterapistudiet, der temaet barn i dag bare utgjør 2,5 av to- talt 180 studiepoeng. – Utviklingen vår som barn er jo funda- mentet, så det er rart at dette ikke vektlegges mer, sier Daatland – Vi underviser selv på andre året i bar- neortopedi, og det handler om kun tre timer som ikke er obligatoriske. Samtidig vet vi at mange ansettes som barnefysioterapeuter i primærhelsetjenesten rett etter studiet, po- engterer Krosby. Fysioterapeutene mener det er viktig å spre kunnskap om normalutviklingen av skjelettet. Under veksten har skjelettet ulike grader av rotasjon og vinkling, og man har ulike normalverdier på ulike alderstrinn. Dermed kan det se rart ut for de som ikke har den nødvendige kunnskapen. Ønsker å dele – Vi har kommet til at vi må dele den kunn- skapen. Etter fagdagene om barneføtter her i Oslo, har det kommet ønsker om fagdager også andre steder i landet, forteller fysiote- Kunnskap skal luke ut unødvendige henvisninger DELER KUNNSKAPEN Hele teamet bidrar når fagdagene utarbeides. F.v.: Anne-Marthe Svendsen Rysst- Heilmann, Anja Medbø, Johan Olav Brevik, Kirsti Krosby, Linn Daatland og Sigrun Solnørdal. (Patrick Bjørge var ikke tilstede da bildet ble tatt).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy