Fysioterapeuten 1-2019

14 FYSIOTERAPEUTEN 1/19 AKTUELT Seksjonsleder og fysiotera- peut Tone Soltvedt mener kompetanseoverføring er nøkkelen til et velfungerende helsevesen. TEKST og FOTO Kai Hovden fysioterapeuten@fysio.no – FOR MEG er det tosidig. Det er skjerpen- de for oss som må holde oss oppdatert, og viktig sett i sammenheng med samfunns- oppdraget vi har som spesialisthelsetje- neste, sier Soltvedt, som er seksjonsleder ved ortopedisk klinikk på Rikshospitalet. Vise seg fram Soltvedt mener prosjekter som fagdagene fysioterapeutene har arrangert virker sti- mulerende på de ansatte. – Det bidrar til å holde flinke folk her hos oss, og pasientene får trygge, faglig kompetente og engasjerte fysioterapeuter som kan gjøre en forskjell, påpeker sek- sjonslederen. Hun er også klar på at fysioterapeuter må vise seg fram. – Vi blir ikke oppdaget, men må våge å vise oss fram og være stolte av faget vårt. Samtidig skal vi være bevisste på at vi handler på oppdrag fra legene. I så måte har vi en servicefunksjon, men vi har også ansvar for å utvikle vårt eget fag, sier hun. Ingen høy hest – Første- og andrelinjetjenesten er vårt viktigste mottaksapparat. De opererer der pasientene lever sine liv. Det er der for- eldre søker den første kontakten med hel- setjenesten. Da har vi et stort ansvar for å ikke sette oss på den høye hesten, men heller å dele kompetansen. Vi må sikre at samarbeidet og dialogen fungerer godt mellom nivåene, understreker Soltvedt. Hun mener responsen på fagdagene vi- ser at dette fungerer. – Kunnskapsbasert praksis er et man- tra for meg. Vi skal ikke synse oss frem til behandling – vi må vite hvorfor vi gjør det vi gjør. Behovet for kunnskap om barne- føtter har vært overveldende, og pågangen har vært enorm, slår hun fast. n Kompetanseoverføring er nøkkelen Horn er klar på at de aller fleste faller innenfor den første kategorien, altså hvor han opplever å lese henvisninger som kun er på et par linjer. – Vi ser på muligheten for å utvikle ma- teriell merket med Oslo universitetssykehus som kan brukes for å informere usikre for- eldre, forteller Horn. Fysioterapeutene på banen Hva med fysioterapeutene? Ser Horn for seg at de kan bidra i dette arbeidet? – Det er noe vi planlegger her hos oss. Fysioterapeuter er som regel flinkere til å undersøke enn hva vi er. De tar seg tid, de er flinke og kan i utgangspunktet undersøke pasienter som tilsynelatende er henvist for en problemstilling innenfor normalutvik- ling. I løpet av året skal en fysioterapeut se på alle inntåere som er henvist til oss. Tera- peuten får en retningslinje for i hvilken alder man bare skal se an denne problematikken. Så handler det om å gi god informasjon til foreldrene. Vi vil ikke operere en pasient som er innenfor normalutviklingen, under- streker Horn. Han er helt sikker på at det går helt fint å involvere fysioterapeutene i dette arbeidet, og i tillegg vil fysioterapeutene få mer inter- essante oppgaver og mer ansvar, legger han til. n ››› SKJERPENDE Ifølge seksjonsleder Tone Soltvedt virker arbeidet med å arrangere fagdager skjer- pende på fysioterapeutmiljøet ved Rikshospitalet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy