Fysioterapeuten 1-2019

16 FYSIOTERAPEUTEN 1/19 AKTUELT Ortopedisk døgnenhet ved UNN i Tromsø har nesten halv- ert antall fall på ett år, med god hjelp av fysioterapeutene. TEKST Cecilie Bakken Høstmark FOTO Ingun A. Mæhlum – VI PRØVER å være to personer når en pasi- ent skal mobiliseres etter operasjon, og ven- ter heller litt om det ikke er tid akkurat da. Har pasienten smerter, er svimmel, kvalm eller ikke har fått i seg næring, så tilpasser vi mobiliseringen eller vurderer om vi må fin- ne ny tid. Fysioterapeutene samarbeider tett med pleiegruppen. Vi vurderer om pasienter trenger ganghjelpemiddel. Det er også økt fokus på å ha ganghjelpemidler, gripetang, nattbord, ringesnor og fotskamler nært pa- sienten til enhver tid, så ikke pasienten må forflytte seg for å få tak i dem, forteller fysio- terapeut Kim Reier Nielsen Martinsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Han sier at det viktigste for å forebygge fall, er det tverrfaglige samarbeidet og kom- munikasjon mellom pleier og fysioterapeut. Ville snu trenden Fysioterapeuten skrev nylig at fall er den 12. hyppigste pasientskaden i Norge, og den typen skade som fysioterapeuter oftest har meldt inn til meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. På UNN har fysioterapeutene ved ortopedisk døgn- enhet vært aktivt inne for å snu trenden. – Vi gir tips som at døra til korridoren bør stå åpen hos forvirrede pasienter, så sy- kepleiere som går forbi, fort kan fange opp om pasienten er i ferd med å bli urolig, sier Martinsen. Han sier at er pasienten urolig, anbefales hyppig tilsyn eller fastvakt. – Er pasienten urolig eller delirisk kan han eller hun føle ubehag ved at begge sen- gehester er oppe. Da diskuterer vi dette med pleierne. Ender pasienten med å krabbe over, øker risikoen for fallskade, sier fysio- terapeuten. Martinsen sier at de også snakker med pasientene om risikofaktorer. – Vi informerer dem om at det er vanlig å bli kvalm, svimmel og engstelig etter ope- rasjon. I tillegg er det viktig å understreke Halverte antall fall på ett år FÆRRE FALL Fysioterapeutene Guri Olaussen (til venstre) og Kim Reier Nielsen Martinsen (midten) skryter av det gode tverrfaglige samarbeidet med blant andre fagutviklingssykepleier Sissel Irene Thorbjørnsen (til høyre). På en tavle på ortopedisk døgnenhet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge følger de med på om tallet på fall og trykksår holder seg lavt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy