Fysioterapeuten 1-2019

18 FYSIOTERAPEUTEN 1/19 AKTUELT vi tenker at den kan være en viss avlastning, forteller Linhave. På spørsmål om hvorfor akkurat ti mi- nutter, viser han til erfaringer fra England og at de ønsker at appen skal være et lav- terskeltilbud. Avdelingsdirektøren sier at de tenker at all aktivitet er bedre enn ingenting. Det viktigste er at folk kommer i gang med ti minutter, så kan de øke. Virket med «Slutta»-appen Appen følger aktivt opp brukeren med dag- lige meldinger. Det har Helsedirektoratet hatt stor suksess med på «Slutta»-appen for å stumpe røyken, ifølge avdelingsdirektøren. – Flere ga tilbakemelding om at de likte følelsen av at noen følger med på deg og gir motivasjon, forteller han. Appen måler i første omgang bare om du går de ti minuttene i frisk eller rolig gange. Den måler ikke om du går lengre og lengre innenfor de ti minuttene. – «Gå10» konkurrerer ikke med en puls- klokke. Her er fokuset på å komme i gang. Vi håper vi når grupper vi ellers har slitt med å nå. Målgruppen er ikke nødvendigvis personer som har helseplager, vi håper også å forebygge hos de som ikke har fått plager, sier han. Mange er motivert Linhave understreker at fysisk aktivitet på- virker både søvn, stress og den mentale hel- sa. I Helsedirektoratets undersøkelser opp- gir mange at de har lyst til å endre levevaner, at de er motivert. Derfor har direktoratet tatt til seg at de kanskje har gjort for lite for å hjelpe folk som har problemer med å få det til i praksis. – Med disse appene vil vi tilby hjelp og inspirasjon. Meldingene fra samleappen «Heia meg» vil være skreddersydd etter det du ønsker å gjøre, om det er å endre kost- hold eller bli mer fysisk aktiv. Mange fakto- rer påvirker helsa di, sier han. Avdelingsdirektøren sier at helseperso- nell har etterlyst trygge, myndighetsgod- kjente verktøy. En fysioterapeut skal ha gitt tilbakemeldingen «Dette tar vi i bruk i morra! Vi vet jo at våre hjertepasienter oftest ikke får et rehabiliteringstilbud eller tilbud om trening – dette er betydelig bedre enn ingen oppfølging i det hele tatt». Linhave forteller at de også har lansert en ny, webbasert versjon av «kroppens alder», hvor du kan sjekke din fysiske tilstand. n Fra å innprente hvorfor akti- vitet er viktig for helsa, går Helsedirektoratet over til å gi praktiske verktøy for å komme i gang. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no MED en ny app vil Helsedirektoratet gi folk daglige meldinger med tips om aktiviteter, inspirasjon og motivasjon, og gi folk den daglige oppfølgningen som fysioterapeuter ikke får gitt. For kort tid siden lanserte de appen «Gå10» sammen med en universal- app kalt «Heia meg», hvor du kan velge temaet du ønsker å gjøre noe med. Helse- direktoratet kaller det «neste generasjon forebygging». Håpet med «Gå10» er å nå de aller mest inaktive, og direktoratet frir sterkt til fysioterapeutene. Kan avlaste fysioterapeutene Avdelingsdirektør Jakob Linhave sier at for mange mennesker kan det være en utfor- dring å klare de 30 minuttene fysisk aktivitet per dag som direktoratet anbefaler. Det er godt dokumentert at endring av levevaner er krevende og suksessraten er lav. Flertallet faller tilbake til utgangspunktet etter noe tid, og de fleste går inn og ut av en en- dringsprosess. Derfor er ap- pen basert på at man skal bruke ti minutter på gange hver dag. – Appen lir- ker brukeren over på 20 mi- nutter og 30 minutter etter hvert om han eller hun klarer å øke aktiviteten. Vi håper fysioterapeuter kan anbefale appen til de de kommer i kontakt med, slik som på frisklivs- sentraler og på rehabiliteringsinstitusjoner. Appen vil ikke erstatte fysioterapeuten, men Håper å nå de inaktive med ny app TIPS Jakob Linhave i Helsedirektoratet håper fysioterapeutene vil tipse pasientene om «Gå10»- appen. Foto: Rebecca Ravneberg.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy