Fysioterapeuten 1-2019

FYSIOTERAPEUTEN 1/19 21 Vil ha strengere krav til nålebehandling Flest eldre – høye omsorgskostnader n De minste kommunene i Norge har ikke bare høyest andel eldre innbyg- gere, men også de flittigste brukerne av omsorgstjenester, skriver Sykepleien, med bakgrunn i tall fra Statistisk sen- tralbyrå. I de største kommunene her i landet har rundt 15 prosent av innbyggerne passert 65 år, mens tilsvarende tall for de minste kommunene er hele 25 prosent. Samtidig er andelen eldre som benytter seg av omsorgstjenester, høy- ere i små enn i større kommuner. I de minste kommunene benytter 30 prosent av innbyggerne over 65 år seg av slike tjenester, sammenliknet med 24 prosent i de største kommunene, ifølge SSB. Tallene ble presentert i en artikkel på nettsidene til Statistisk sentralbyrå (SSB) mandag 7. januar. I DANMARK har flere pasienter fått punktert en eller begge lungene i forbindelse med akupunktur. Danske myndigheter vil kreve et sikkerhetskurs på tre dager for behandlere som vil bruke akupunktur på brystkassen. Men det vil ikke løse problemene, så lenge det ikke stilles krav til forkunnskaper hos de som skal ta kurset, mener Danske Fysiote- rapeuter og Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi. I Norge sier leder Bozidar Gardasevic i Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) fag- gruppe for nålebehandling i fysioterapi at om behandlere skal unngå brystkassa, er det fortsatt fare for nerveskader, parastesier, hjernenerveskader og skader på blodårer på andre deler av kroppen. Det må være samme krav for hele kroppen, understreker Gardasevic. Faggruppa ønsker strengere regulering i Norge. Norske myndigheter stiller i dag ingen spesifikke krav til de som skal drive med nålebehandling. Faggruppa for nålebe- handling sendte i fjor ut brev til alle studie- stedene i Norge hvor de advarte studenter og turnuskandidater mot å delta på ulike «triggerpunkt»-kurs av kortere varighet. n Trening ledet av fysioterapeut forbedret den fysiske formen hos pasienter med kronisk atrieflimmer i en svensk studie. Fysisk aktivitet på resept ga derimot ingen effekt. FYSIOTERAPEUT Maria Borland disputerte i oktober ved Sahlgrenska Akademin, Gøte- borgs universitet. Hun sammenlignet effek- ten av to metoder innen hjerterehabilitering: Fysisk trening med veiledning av fysiotera- peut og Fysisk aktivitet på resept (FaR). Vet for lite om effekten – Det snakkes mye om at FaR kan øke det fysiske aktivitetsnivået hos inaktive pasien- ter. Men om det har noen effekt på pasienter med hjertesykdom, har ikke blitt utredet, sier Borland til svenske Fysioterapi. Hun viser til at FaR ofte består av å gå tu- rer. Det kan imidlertid være for anstrengen- de om du har lav fysisk kapasitet, eller det kan være for lett dersom du er i bedre form. Individuell rehabilitering I denne studien forbedret deltakerne som trente med fysioterapeut sin fysiske form med både økt arbeidskapasitet i watt og muskelutholdenhet. Men i FaR-gruppen ble det ikke funnet noen forbedring. FaR-delta- kerne hadde et høyere energiforbruk, men det var ikke tilstrekkelig til å øke den fysiske kapasiteten, skriver fysioterapi.se . Maria Borland ønsker ikke å konkludere med at FaR ikke bør brukes på hjertepasien- ter. Hun mener at resultatene heller bør lede ut i en mer individuelt tilpasset rehabilite- ring. Les mer: Exercise-based cardiac rehabili- tation, physical fitness, and physical activity in cardiac disease. n Trening på resept hadde ingen effekt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy