Fysioterapeuten 1-2019

informasjon fra NFF Fysioterapeuter kan også bevege lokalsamfunnet. Fred Hatlebrekke forbundsleder Ny mobilisering for folkehelsen FYSIOTERAPEUTEN 1/19 43 Helsedirektoratet lanserte 8. januar folkehelsekampanjen «Bare Du». Voksne over 35 år med lav inntekt og uten høyere utdanning er primær målgruppe. Med mottoet «Bare du kan si ja til endringer» bygger kampanjen på at mange ønsker å leve sun- nere, men mangler motivasjon og tilstrekkelig støtte for å gjøre noe med det. Et overordnet grep i kampanjen er å knytte kommunikasjonen omkring livsstil tettere til enkle «kom i gang»-selvhjelpsverktøy. Målsetningen er å styrke motivasjon og positive handlingsmønstre hos dem som trenger mest å ta sunne valg i hverdagen. Helsepersonell på sin side har med dette fått nye kvalitetssikrede verktøy til støtte i arbeidet sitt. Frisklivssentraler og andre helsetjenester i kommunene, inkludert psykisk helse- vern, er i kampanjen utpekt som viktige arenaer, ved siden av fastlegeordningen. Det er et viktig poeng for oss. Brukervennlige og attraktive verktøy for livsstilsendring kan være nyttige i seg selv, men de utnyttes best når personell med helsefaglig kom- petanse involveres. Sosial støtte fra familie og omgangskrets betyr mye for vilje og evne til endring, men det samme gjør også tilliten til helsepersonell. Det er åpenbart for oss at fysioterapeuter er en nøkkelgruppe når det gjelder å få flere til å leve med god helse gjennom voksenlivet. Som fysioterapeuter gir vi stadig råd og veiledning som har dette som formål, spesielt når det gjelder fysisk aktivitet og trening. Det gjelder både i forebyggende og helsefremmende arbeid, som en del av behandlingstiltak, og i rehabilitering. Mange fysioterapeuter har også tatt kurs i motiverende intervju. Fysioterapeuter har kompetanse i å tilpasse aktivitets- og treningsopplegg til den enkeltes behov og forutsetninger. Fordi vår tilnærming fremfor alt er å bedre funk- sjonsnivået, kan vi bidra til å dempe et usunt fokus på vekt og utseende når livsstilen skal endres. Kampanjen gjenspeiler et ønske om å bidra til å redusere de sosiale helseforskjel- lene i befolkningen. Jeg mener at en styrking av frisklivssentralene er helt nødvendig for å oppnå det. Alle kommuner bør ha et frisklivstilbud. Det må ha god kvalitet, noe som forutsetter relevant kompetanse når det gjelder støtte, veiledning og tilpassede tiltak der fysisk aktivitet inngår. Fysioterapeuter kan også bevege lokalsamfunnet. I takt med at hjemmene våre fylles med «bevegelseshemmende» utstyr, som fjernkontroller, robotstøvsugere og smarthøyttalere, blir nærmiljøet stadig viktigere. Vi må minne kommunene på at fysioterapeuter har en kompetanse som kan benyttes på tvers av sektorer, for ek- sempel i tilrettelegging av fritidstilbud og infrastruktur som motiverer flere til fysisk aktivitet året rundt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy