Fysioterapeuten 1-2019

FYSIOTERAPEUTEN 1/19 5 aktuelt Det er tilfeldig om voksne med cerebral parese får god oppføl- ging, mener forskningsleder og professor Reidun Jahnsen. TEKST Kristine Askvik FOTO Silje Katrine Robinson fysioterapeuten@fysio.no SIDEN 1990-tallet har fysioterapeut Reidun Jahnsen jobbet tett med denne pasientgrup- pen. Fra 1999–2003 kartla hun voksne med CP i sin doktorgrad som ble fullført i 2004. Den viste at halvparten av de voksne med CP hadde blitt operert på grunn av kontrak- turer og feilstillinger i ledd. Nå leder hun det nasjonale oppfølgingsprogrammet CPOP (Cerebral Parese Oppfølgingsprogram). Programmet viser at kontrakturer og feilstil- linger, og dermed ortopediske operasjoner, kan reduseres kraftig ved hjelp av tett opp- følging. Arbeidet med CPOP ble presentert på en konferanse i Bergen i november, da Helse Vest inviterte fysioterapeuter og ergotera- peuter fra Voksenhabiliteringen til nett- verkssamling. (Se egen sak side 7). Systematisk oppfølging CPOP har fulgt alle barn født med CP fra 2002. De eldste barna i programmet er nå 16 år gamle. Programmet er laget etter mal fra Sverige som, ifølge Jahnsen, ligger ti år foran Norge i dette arbeidet. Oppfølgingen er sys- tematisk, og barnas motoriske funksjon blir kartlagt med fastsatte intervaller avhengig av alder og funksjonsnivå. Habiliteringstjenes- tene i hele landet bruker samme protokoll. – Gjennom CPOP får vi data om den mo- toriske utviklingen til alle barn med CP født fra og med 2002 i Helse Sør-Øst og fra 2006 i resten av landet. Vi vet at programmet re- – Oppfølgingen av voksne med CP er helt uforsvarlig

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy