Fysioterapeuten 1-2019

50 FYSIOTERAPEUTEN 1/19 på nett ÅRSABONNEMENT 2019 Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. Offentlige institusjoner: 950 kroner. For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til det blir skriftlig oppsagt. ANNONSEPRISER – 2019 Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere Byråprovisjon: 3,5 prosent. STILLINGSANNONSER kun på nett. Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 4.900. Bestilling sendes til fysioterapeuten@fysio.no Annonseteksten legges ved som et word- dokument. Kommunevåpen eller logo legges ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format. Bestilles hos: fysioterapeuten@fysio.no MØTER OG KURS: Per sp. mm.: Kr. 38. Spaltebredde: 88 og 180 mm. Kursannonse kun på nett: kr. 3.900. Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2019 Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv. annonser/debatt dato 2 01/02 27/02 3 01/03 27/03 Stillingsannonser kun på nett. Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak- sjonen. Bestillingsfrist, materiellfrist og annul- leringsfrist er samme dato. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER A2 Media AS: Henriette Brattli, henriette@a2media.no Tlf. 971 98 747 ANDRE ANNONSER Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no Tlf. 413 18 188 ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 180 x 247 mm. OPPLAG 9.300 TRYKK Ålgård Offset AS Regjeringspartiene er positive til at naprapater og osteopater kan få autorisasjon. Lederen i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er imot, og mener at fysioterapeuter dekker behovene innen muskel- og skjelettlidelser i fullt monn. n «Fy skam så smålig og lite generøst av deg å ikke unne osteopater og naprapater autorisasjon, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Fred Hatlebrekke! Dette har de kjempet for i mange år, bl.a. ved at deres forbund stiller krav til sine medlemmer om obliga- torisk kursing for å få beholde sitt medlemskap. Mens dere i NFF derimot, kjemper for å bli det aller, aller siste fagforbundet i helsesektoren som ikke stiller krav til sine medlemmer! (Utenom når de skal beholde sin spesialisttittel). Direkte pinlig synes jeg, med tanke på alle de milliardene fysioterapeutene forvalter.» Fra bloggen: Det har lenge vært frustrasjon blant ma- nuellterapeutene over at både rolle og kompetanse ikke har vært godt nok kjent i befolkningen. Det er nå på høy tid at manu- ellterapeutene benytter enhver anledning til å fremme både sin kompetanse og sin tilhø- righet i fysioterapien – sammen. Misledende og motstridende informasjon skaper forvir- ring blant pasientene, samhandlende helse- personell, beslutningstakere og politikere. Under åpen høring i Stortingets utdan- nings- og forskningskomité torsdag 25. ok- tober 2018, la Norsk Manuellterapeutfore- ning (NMF) fram et ønske om at regjeringen følger opp en flertallsmerknad fra komitéen om etablering av femårig manuellterapeutut- danning som stod i statsbudsjettet for 2017: «Flertallet ber regjeringen arbeide for at det etableres femårig masterutdanning for manuellterapeuter og kiropraktorer ved et norsk universitet.» Det er oppsiktsvekkende at «manuell- terapeuter» ble nevnt slik av komitéen. For det første er ikke manuellterapeuter en egen profesjon, og for det andre har det eksistert et utdanningsløp for manuellterapeuter i Norge i mange år gjennom en toårig videre- utdanning i manuellterapi ved Universitetet i Bergen. Av Lennart Bentsen, manuellterapeut og universitetslektor Kommentert på Facebook: Misledende ommanuellterapeuter En fysioterapistudent ved OsloMet skriver om erfaringene sine fra praksisperiode med lungepasienter på Ullevål: En god anamnese er i første omgang veien til suksess. Hva er pasientens hoved- problem – sett i et fysio-perspektiv? Hva er pasientens mål, behov og ønsker? Hvilke ut- fordringer venter pasienten ved hjemkomst/ under oppholdet? Hvilke tiltak skal man igangsette? Igjennom anamnesen gjør vi oss noen tanker, men disse tankene kommer ikke langt uten nysgjerrighet. Eksempel- vis, sier en pasient at «det er tungt å gå opp trappene hjemme». Da er det vår oppgave å finne ut hva det er som nettopp gjør dette tungt; er det pusten eller styrken, eller kan det være andre faktorer som spiller inn? En- kle prinsipper, men lett å glemme. Av Lars Spillebrok, FYSIO Oslo Les innleggene på fysioterapeuten.no. Lungefysioterapi; en inspirasjonskilde

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy