Fysioterapeuten 1-2020

10 FYSIOTERAPEUTEN 1/20 AKTUELT – LANDSMØTET Vedvarende høyt sykefravær i NFF Sykefraværet i NFFs sekreta- riat lå i 2018 på 9,34 prosent, mot et landsgjennomsnitt på ca. 5,9 prosent. – Alarmerende, mener Kontrollutvalget i Norsk Fysioterapeutforbund. TEKST Dagrun Lindvåg dl@fysio.no Kontrollutvalgets leder, Britt Strømme, brukte talerstolen på Hovedlandsmøtet til å komme med uvanlig sterke ord om syke- fraværet i sekretariatet, som har vært vedva- rende høyt gjennom mange år. – Sykefraværet er alarmerende høyt, og har vært det vært lenge, sa Strømme. Hun viste også til at NFF i 2017 og 2018 hadde et samlet overskudd på 6-7 millioner kroner. – Overskuddet skyldes i hovedsak refu- sjon av sykelønn og stillinger som blir stå- ende ubesatt, og det er ikke positivt. Sett fra et økonomisk perspektiv, er det grunn til å frykte den dagen alle ansatte er på jobb gjen- nom hele året. Da vil trolig tallene se ganske annerledes ut, sier Britt Strømme til Fysio- terapeuten. Krav om tiltak Sykefraværet i sekretariatet var også tema i en landsmøtesak fra Region Osloområdet, som blant annet etterlyste årlige arbeidsmil- jøundersøkelser og andre tiltak for å få ned fraværet. De viste til at fraværet lå på 8.67 prosent i 2017, 7.10 prosent i 2016, 11.38 prosent i 2015, 4.65 prosent i 2014 og 8.23 prosent i 2013. Hovedlandsmøtet vedtok å sette av årlige midler til HMS-arbeid de neste tre årene: 65.000 kroner i 2020 og 2021, og 100.000 kroner i 2022. Landsmøtet ber AMU om å tilrettelegge for årlige arbeidsmiljøunder- søkelser i sekretariatet, og til å sende inn årsrapport til forbundsstyret og landsmøtet. Målet er å redusere det legemeldte sykefra- været med ti prosent i løpet av neste lands- møteperiode. Inn med vikarer – Sekretariatet har over flere år hatt et høyt legemeldt sykefravær, og vi har de siste åre- ne satt inn vikarer der dette har vært mulig. Vi har hatt noe langtidsfravær og dette gir et stort utslag på statistikken, ettersom sekre- tariatet består av 34 ansatte og seks politisk valgte, sier generalsekretær Elin Bjor til Fy- sioterapeuten. Hun peker også på at det er opprettet et Arbeidsmiljøutvalg (AMU) i NFFs sekreta- riat, selv om dette ikke er lovpålagt. – Det er AMU sin oppgave sammen med ledelsen å utarbeide planer og iverksette til- tak knyttet til HMS. Å jobbe med HMS er en kontinuerlig prosess, og jeg er derfor glad for at Hovedlandsmøtet har satt av midler i kommende landsmøteperiode for å iverk- sette tiltak knyttet til dette, sier Bjor. n Årsmøteseminar, Faggruppen for kvinnehelse Tema: Hormoner til glede og besvær Tid: 5.–6.mars 2020. Sted: Holmen fjordhotell, Asker Program og påmelding www.fysio.no Årsmøteseminar, Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi Tid: 5–7. mars 2020 Sted: Clarion Hotel & Congress, Trondheim Program og påmelding www.fysio.no Æresmedlemskap til Kari Bø Professor Kari Bø fikk stående applaus da hun ble hedret med æresmedlemskap i NFF av Hovedlandsmøtet. - Hun er en av våre mest fremtredende fysioterapeuter, sa daværende forbundsleder Fred Hatle- brekke. Bø er professor ved Norges idretts- høgskole. Hun har forsket i en årrekke på bekkenbunnsproblematikk og trening, og behandling av inkontinens, og foreleser jevnlig internasjonalt om temaet. Bø har mottatt flere internasjonale priser for sitt arbeid. –Jeg er veldig beæret og ydmyk, nesten ordløs. Det er noe med å bli verdsatt av sine egne og at de ser jobben jeg har gjort og arbeidsfeltet mitt, sier Kari Bø. En av Bøs studier ble i 2014 kåret til en av verdens 15 mest innflytelsesrike viten- skapelige artikler innenfor fysioterapi. n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy