Fysioterapeuten 1-2020

12 FYSIOTERAPEUTEN 1/20 AKTUELT Takker for seg etter seks år For Fred Hatlebrekke har årene som forbundsleder vært de beste i hans yrkesliv. Seks år med seire, skuffelser og mye spenning. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no Fred Hatlebrekke har pakket sammen på kontoret etter seks år som forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Han forlater et forbund som for noen måneder siden bikket 10.000 medlemmer. – Jeg brukte mye av første halvår i 2019 på å reise rundt og hente inn kunnskap til NFFs politiske plattform for de neste tre årene. Den fikk full oppslutning på Hoved- landsmøtet i november, så retningen er satt for de neste årene. Det blir spennende å føl- ge med fra sidelinjen. Men det var skuffende å ikke få bidra videre de neste tre årene – jeg må være ærlig på det, hvis ikke blir det tann- løst, sier han. Hatlebrekke kjempet for å få en periode til i forbundslederstolen, men måtte se seg slått av Gerty Lund. Viktige saker Hatlebrekke kaller de seks årene som for- bundsleder for «den mest spennende tiden i sitt yrkesliv». Det har handlet om personlig utvikling, spenning og aktivitet rundt det å være sentral i organisasjonen. På spørsmål om hva han ser tilbake på som viktige saker i sine to perioder, kommer det flere temaer: -Diagnoselista, «direkte tilgang» til avta- lefysioterapeuter, finansiering av oppkobling til Norsk Helsenett, lovpålagt fysioterapi i kommunehelsetjenesten, knutepunktmo- dellen og innsatsstyrt finansiering av fysio- terapi i spesialisthelsetjenesten. Unngikk spagaten Når det gjelder diagnoselista, sier Hatlebrek- ke at det var en utfordrende sak, hvor han måtte jobbe hardt for å hindre at NFF gikk i spagaten. Mer enn 100 diagnoser som ga pa- sientene rett til gratis behandling ble fjernet i 2017. Dette var selvfølgelig mest dramatisk for pasientene, understreker han. – Jeg var enig med Bent Høie i at noe måtte gjøres med diagnoselista, men jeg un- derstreket at NFF måtte være med i proses- sen og at noen grupper måtte skjermes. Så endte det med at de fjernet hele lista, og det reagerte vi på. Vi mente at unge mellom 16 og 19 år og eldre burde vært skjermet, sier den nå tidligere forbundslederen. Hatlebrekke forteller at han reiste mye rundt i landet og informerte medlemmene om NFFs arbeid med saken, også for å holde forbundet samlet. Det var mye følelser og meninger om diagnoselista. Samtidig måtte NFF klare å holde i gang en god dialog - også med myndighetene. Ifølge Hatlebrekke klarte de å unngå spagaten fordi medlemmene gjennom informasjons- arbeidet opplevde at forbundet tok saken på alvor både for pasientene og medlemmene. – Det viser seg i ettertid at endringene har gått nokså «smertefritt» for den enkelte fysioterapeut. Kanskje har også ventelistene til behandling blitt kortere, sier Hatlebrekke.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy