Fysioterapeuten 1-2020

14 FYSIOTERAPEUTEN 1/20 AKTUELT Fysiofondet øker potten til etterutdanning Fysiofondet vil gi 40 prosent mer midler til etterutdanning fra 2021 til 2023. NFFs for- bundsstyre har reagert sterkt på at hovedvekten av midler de siste årene har gått til forskning. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no Forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutfor- bund (NFF) har ikke vært fornøyd med situ- asjonen som har vært over en del år, at over 50 prosent av midlene har gått til forskning og utvikling, og at etter- og videreutdanning dermed har fått mindre enn halvparten av midlene. De har tatt opp saken i flere run- der. Nå sier Fysiofondets styreleder Eilin Ekeland at de har lyttet og tatt signalene om at det er behov innen etterutdanning. I 2018 ble det tildelt i underkant av 9,7 millioner kroner til etterutdanningsvirk- somhet fra Fysiofondet. Fra 2021 til 2023 vil rammen bli på nærmere 40,2 millioner kroner til etterutdanning til sammen, det vil si i gjennomsnitt 13,4 millioner kroner per år, opplyser hun. Forskningsprogrammet Fysioprim fases ut av Fysiofondets midler i år. De har de siste årene fått 5,4 millioner i året. – Er det herfra disse midlene hentes? – Ja, det er dels herfra, dels er det noen kategorier som blir endret. Organisasjonene vil bli fornøyd med dette, men samlet sett blir det mindre til forskning de neste tre årene, sier Ekeland. Hovedvekt på utdanning Fred Hatlebrekke som var forbundsleder i NFF da vedtaket ble fattet, sier organisasjo- nen er glad for å ha blitt hørt, og at fondet har nærmet seg NFFs politikk om at hoved- vekten av midlene fra fondet skal gå direkte til videre- og etterutdanning. Hatlebrekke understreker at dette var utgangspunktet da Fysiofondet ble opprettet. – Jeg tror mange har glemt at det heter «Fond til etter- og videreutdanning av fysio- terapeuter». Det er her hovedvekten ligger, det er ikke et forskningsfond. Likevel har over halvparten av midlene de siste årene Dette sier vedtektene til Fysiofondet om formålet: § 2 Formål og ytelser Fondets formål er å yte: • Støtte til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, herunder av pedagogisk karakter. • Støtte/stipend til utdanning av instruktører i forbindelse med denne etter- og videreut- danningsvirksomhet. • Eventuelle reisestipend, arbeidsstipend og forskningsstipend i den utstrekning det kan styrke etter- og videreutdanningen. • Støtte til andre formål som har sammenheng med fysioterapeuters etter- og videreutdanning. MER KURSMIDLER Fysiofondets styreleder Eilin Ekeland (i midten) lover mer penger til etterutdanning den neste treårsperioden, noe som er gode nyheter for blant andre barne- og ungdomsfysioterapeutenes leder Kristin Snøan (til venstre). Til høyre landsmøtedelegat Anita Iversen fra Region Vest.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy