Fysioterapeuten 1-2020

20 FYSIOTERAPEUTEN 1/20 AKTUELT Navn: Gisle Arntzen Arbeidssted: Brønnøy kommune Svar: Å klare å lage et tilbud til den enkelte som skal passe i deres verden, med de ut- fordringene der. Å ta seg tid til å sette ting i system og fokusere nok på tverrfaglighet. Navn: Sigrid Sandvik Arbeidssted: Molde kommune Svar: Kompleksiteten i pasientgruppen er det mest utfordrende. De eldre som både er fysisk skrøpelige og har kognitiv svikt har et stort utfordringsbilde. De er også vanskelig å forske på, på grunn av denne kompleksiteten. Jeg skulle gjerne visst mer om hva som kan gjøres for å hjelpe de aller skrøpeligste på en god måte. Navn: Janne Christiansen Arbeidssted: Søndre Land kommune Svar: Å nå de eldre tidlig nok og spre in- formasjon om hva som kan gjøres for å opprettholde funksjon, er det mest utfor- drende. Vi får henvist dem for seint. Det er også utfordrende å få dem til å fortsette med aktivitet etter at en treningsperiode er over. Nytt e-læringsprogram Helsedirektoratet har ut- viklet et e-læringsprogram som skal styrke kunnskap om fallforebyggende trening og behov for fysisk aktivitet i hverdagen blant ansatte el- ler personer som jobber ved treningssentre, aktivitets- sentre og institusjoner for eldre. • Det heter Basis, og er rettet mot tre mål- grupper. 1) instruktører ved treningssenter 2) ansatte ved aktivitets- og dagsenter. 3) Ansatte på sykehjem. • Finnes i tre kursversjoner – tilpasset hver av disse målgruppene. Kursene inneholder seks moduler, og tar en drøy time å gjen- nomføre. • Etter gjennomført kurs gis det tilgang til en omfattende øvelsesbank der man kan hente ut faste treningsprogrammer eller lage sine egne. • Er en del av kvalitetsreforme n Leve hele livet som skal bidra til at eldre skal få bedre hjelp, trygghet og støtte til å mestre livet Tre i salen Hva er den største utfordringen i arbeidet med pasientgruppen eldre? Paneldebatt om dosering av trening Fysioterapeuter er ikke gode nok til å dosere trening for eldre. Det var alle deltakerne i en paneldebatt på temada- gen enige om. Les mer om temadagen og debatten på fysioterapeuten.no.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy