Fysioterapeuten 1-2020

28 FYSIOTERAPEUTEN 1/20 Svangerskap og fødsel er av de viktigste risikofaktorer for at millioner av kvinner verden over lider av plager fra bekkenbun- nen, som inkontinens og underlivsprolaps. Mange av disse plagene kan forebygges med økt bevissthet og kunnskap og ytterligere satsning på forebyggende arbeid. Hvorfor er det slik at denne informasjonen ikke har nådd frem til Afrika? Maternal helse Det er estimert at for hver kvinne som dør av årsaker knyttet til svangerskap og fødsel er det 20-30 kvinner som opplever ulike former for maternal morbiditet. Denne byr- den av morbiditet er ofte sett sammen med høy fødselsrate, lav alder ved første fødsel og liten tilgang til fødselshjelp, og rammer i stor grad de fattigste [1]. Millioner av kvin- ner verden over lever i dag med langvarige plager som følge av svangerskap og fødsel [2]. Bekkenbunnslidelser, som inkontinens for urin og avføring og underlivsprolaps, ut- gjør en stor andel av disse og har fått økende oppmerksomhet de senere årene [2], også i Etiopia [3-5]. I en studie blant 3432 etio- piske kvinner bosatt på landsbygda, ble det rapportert at så mange som en av fem (704 av 3432 kvinner) har en eller annen form for bekkenbunnslidelse, der de vanligste er; overaktiv blære 534/3432 (15 %), under- livsprolaps 325/3432 (9.5 %), stressinkonti- nens 285/3432 (8.3 %) og analinkontinens 67/3432 (1.9 %) [4]. Det er grunn til å tro at dette bare er toppen av isfjellet, da mange kvinner ikke oppsøker helsehjelp for sine li- delser grunnet uvitenhet om tilstanden, pin- lighet og stigmatisering [3, 5]. Konsekven- sen av dette er at problemene blir så store og alvorlige at anbefalte konservative tiltak som bekkenbunnstrening og livsstilsendringer ikke lenger vil ha effekt [6, 7]. Operasjon er da eneste løsning for mange av kvinnene. På grunn av kritisk mangel på helsearbeidere, fag Etiopia: De skjulte lidelsene Merete Kolberg Tennfjord , fysioterapeut og ph.d. Førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, Institutt for Helsevitenskap og fysioterapeut ved Akershus universitets- sykehus (Ahus). Merete.kolberg@gmail. com. Dette fagessayet ble akseptert 21. august 2019. Fagessay vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. Artikkelen er publisert først på nett (www.fysioterapeuten.no) . DÅRLIG UTSTYR En av seks tilgjengelige fødebenker på sykehuset som til daglig tar i imot inntil 60 fødsler. Foto: Merete Kolberg.  ESSAY

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy