Fysioterapeuten 1-2020

32 FYSIOTERAPEUTEN 1/20 fag Det var en gang en person med skul- dersmerter. Til fysioterapeuten det bar av sted. Øvelser ble ordinert. Personen ble til en pasient. Men pasienten forsømte de til- passede, veldoserte og kreative øvelsene. Øvelsene ble ikke gjort, og dommen er klar: Pasienten mangler motivasjon. Vel, tenker du kanskje. Det kan være andre grunner. Vel, tenker jeg. Jeg har i alle fall hørt om den umotiverte pasient. Og, ja, jeg har også møtt vedkommende. Nytten er åpenbar, utførel- sen uteblir. Poenget er at bak karakteristik- ken «umotivert» skjuler det seg en myriade av mening. Umotivert eller umotivert? Først og fremst er det ikke særlig merkelig at fysioterapeuter er opptatt av motivasjon. Ordet kommer fra engelske motivation, som deler ordstamme med motiv, som videre er avledet av henholdsvis latinske motivus og movere. Førstnevnte betyr «bevegende». Sistnevnte betyr å «bevege». (1, s. 995, 1432). Fysioterapeuter er som kjent svorne tilhengere av nettopp «bevegelse». Men den etymologiske lærdom bringer en ny forut- setning på banen. I tillegg til å være en kraft som starter bevegelsen, må motivasjonens bevegelse ha en retning. En kraft kan ses på som en vektor, og har med det både retning og størrelse (2). Samtidig er det en forskjell om pasienten generelt er umotivert eller om pasienten er umotivert for å nå målet. En pasient som ikke har motivasjon til noe som helst er alvorlige saker. Dersom pasienten ikke klarer å mobilisere kraft til å forfølge noen av sine ønsker eller behov, slik som å spise, sove og gå på do, bør det øv- rige hjelpeapparatet kobles på sporenstreks. Pasienten trenger med andre ord øyeblikke- lig hjelp. Arne Næss var opptatt av at vi skal tolke våre meningsmotstandere i beste me- ning (3, s. 17–22). La gå, det er trolig ikke det som menes med en umotivert pasient. Det kan godt menes at pasienten kan mo- tiveres, men ikke er tilstrekkelig motivert i retning av målet. Da dukker det imidlertid opp flere spørsmål som må besvares. Målet og middelet Blant annet gjør det skillet mellom middel og mål høyst aktuelt. Mange fysioterapeuter er nok enig med Machiavelli (1469–1527) om at «målet helliger middelet» (4, s. 96). Riktignok innenfor behandlingssfæren og Hva er en umotivert pasient? Joar Fystro , fysioterapeut og master- student ved avdeling for tverrfaglig helse- vitenskap, Universitetet i Oslo: Master i interdisiplinær helseforskning. joar. fystro@studmed.uio.no Denne fagkronikken ble akseptert 6. desember 2019. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. Det synes som en fullstendig setning. Som en meningsbærende formule- ring. Ikke la deg lure. Et utsagn om en umotivert (eller sågar en motivert) pasient sier lite eller ingenting. Rent grammatisk er det tilfredsstillende, men det stopper der. Manglende motivasjon kan bety alt fra en apatisk nihilisme til et pseudoproblem. Alt fra uenighet om målet til vanskeligheter med å praktisere middelet. En umotivert pasient er ikke hva det ofte høres ut som. KRONIKK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy