Fysioterapeuten 1-2020

FYSIOTERAPEUTEN 1/20 41 informasjon fra NFF Tittel «Det er like viktig å påvirke de lokale politikerne som de sentrale» Nytt år - ny landsmøteperiode Gerty Lund forbundsleder Da er vi i gang med et nytt år og en ny landsmøteperiode. Jeg takker for tilliten, og gleder meg å ta fatt på arbeidsoppgavene som Hovedlandsmøtet ga meg for de neste tre årene. Det er en spennende tid vi går inn i. Neste år er det stortingsvalg, og alle partiene starter opp arbeidet med partiprogrammene som de skal vinne stemmer på. Det gir en gylden mulighet til å invitere oss selv inn i diskusjoner med partiene – og til å påvirke. Norsk Fysioterapeutforbund har valgt å prioritere tre satsingsområder: folkehelse, arbeid og helse, habilitering og rehabilitering. Samfunnsmessig berører disse områdene ulike depar- tementer: først og fremst Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Men også Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet og ikke minst Finansdepartementet, vil berøres av om vi lykkes med å gi befolkningen et adekvat tilbud innen satsingsområdene. Hvis politikerne mener noe mer enn festtaler når de sier at befolkningen skal stå lenger i jobb, og at antall sykemeldte og uføretrygdede skal ned, så må det konkretiseres i handlinger. Fysiote- rapeuter er og bør være en svært viktig innsatsfaktor for å oppnå det uttalte samfunnspolitiske målet. Det må skapes en forståelse for at økt bruk av ressurser et sted kan gi innsparinger et annet sted, kanskje på tvers av departementer og forvaltningsnivåer. Eksempelvis vil en time fysisk akti- vitet i skolen hver dag, ikke bare gi umiddelbar gevinst i skolen, men også kunne resultere i bedre helse i befolkningen framover, og dermed reduserte utgifter i helsesektoren. Innsatsfaktorene for NFF sine satsingsområder vil til en stor grad befinne seg på kommunalt nivå, nært der brukerne bor. Det betyr at kommunene må settes i stand til å gi de nødvendige tjenestene som vil komme hele landet til gode. Det er dette vi i NFF må få politikerne til å forstå, slik at de kan gjøre de riktige prioriteringene og flagge de gode sakene i sine partiprogrammer frem mot stortingsvalget i 2021. Våre dyktige regionledere vil påvirke lokalt. Vi må alle bruke de kanalene vi har. Kjenner du en politiker eller flere, så inviter deg selv til en samtale om hvordan fysioterapeuter kan bidra til at de skal oppnå målene og skape gode helsetjenester til beste for alle i Norge. Regionlederne vil bistå dere lokalt med å spisse budskapet. Det er like viktig å påvirke de lokale politikerne som de sentrale. De lokale politikerne sender sine delegater til moderpartiets landsmø- ter, og er dermed med på å forme de politiske programmene. Så kjære medlemmer: La oss ha som nyttårsforsett at vi skal ha mange gode samtaler med politikere på alle nivåer gjennom 2020!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy