Fysioterapeuten 1-2020

FYSIOTERAPEUTEN 1/20 5 aktuelt Hovedlandsmøtet ønsket lederskifte Gerty Lund gikk seirende ut av kampen om å bli forbundsleder i NFF. Frustrerte faggrupper krevde mer innflytelse – og fikk det. Også nyutdannede fysiote- rapeuter fikk en sterkere stem- me. På de neste sidene kan du lese mer om de viktigste sakene på Hovedlandsmøtet 2019, som ble holdt på Gardermoen 20 – 22. november. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no – Jeg er ydmyk, og det står stor respekt av den jobben sittende forbundsleder Fred Hatlebrekke har gjort, sier nyvalgt for- bundsleder Gerty Lund. Hatlebrekke stilte til gjenvalg, men ble nummer to. Han har sittet som forbundsle- der i seks år. Den siste kandidaten var lede- ren i Faggruppen for psykomotorisk fysio- terapi, Merete Tønder, som kom på tredje plass. Tydelige signaler Lund sier at hun ser fram til å jobbe med det nyvalgte forbundsstyret, som hun kaller «en spennende gjeng», og skryter av at det er masse kompetanse i sekretariatet i NFF. – Faggruppene har vist stort engasjement på dette Hovedlandsmøtet, og gitt noen tydelige signaler som vi tar med oss i for- bundsstyret, sier hun. Gerty Lund var innstilt av valgkomi- teen til forbundsledervervet. Hun var med- lem av NFFs sentralstyre fra 2008 - 2011, men har siden ikke hatt noen sentrale verv. Hun kommer fra stillingen som seniorråd- giver i Klinikkdirektørens stab på Bærum sykehus. Driftstilskudd Lund understreker at selv om hun har sin yrkeskarriere fra spesialisthelsetjenesten, trenger ikke de selvstendig næringsdrivende å frykte at hun ikke vil jobbe like mye for dem. – Sykehusene sender ut pasientene tidlig, og mye gjøres i kommunene. Vi må kjempe videre for ordningen med driftstilskudd, vi må hegne om den og videreutvikle den. Det er også viktig å se på tidstakster - fysiotera- peuter skal få betalt for den tiden de bruker på pasientene, sier den nyvalgte lederen. Hun er også opptatt av at fysioterapeuter må være bevisste på kvaliteten i det de leve- rer, og understreker at de kommer til å bli målt mer og mer på dette. Fysioterapeuten kommer med et lengre intervju med den nye forbundslederen i nummer 2/2020. n KVALITET Nyvalgt leder for Norsk Fysioterapeutforbund, Gerty Lund, mener fysioterapeuter kommer til å bli målt mer og mer på kvaliteten i det de leverer.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy