Fysioterapeuten 1-2020

50 FYSIOTERAPEUTEN 1/19 på nett ÅRSABONNEMENT 2020 Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. Offentlige institusjoner: 950 kroner. For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til det blir skriftlig oppsagt. ANNONSEPRISER – 2020 Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere Byråprovisjon: 3,5 prosent. STILLINGSANNONSER kun på nett. Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 5.100. Bestilling sendes til fysioterapeuten@fysio.no Annonseteksten legges ved som et word- dokument. Kommunevåpen eller logo legges ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format. Bestilles hos: fysioterapeuten@fysio.no MØTER OG KURS: Per sp. mm.: Kr. 38. Spaltebredde: 88 og 180 mm. Kursannonse kun på nett: kr. 3.900. Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2020 Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv. annonser/debatt dato 2 31/01 26/02 3 28/02 25/03 Stillingsannonser kun på nett. Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak- sjonen. Bestillingsfrist, materiellfrist og annul- leringsfrist er samme dato. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER A2 Media AS: Henriette Brattli, henriette@a2media.no Tlf. 971 98 747 ANDRE ANNONSER Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no Tlf. 413 18 188 ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 180 x 247 mm. OPPLAG 9.100 TRYKK Ålgård Offset AS Helsedirektoratet varslet nylig at de anbefaler å sjekke elever for skoliose i skole- undersøkelser. Det skapte en god del diskusjon. n «Blir litt bekymret for dette! Som fysio i et ”styrket skolehelsetjeneste-prosjekt” er jeg redd dette fører oss lengre bort fra et tverrfaglig samarbeid rundt en bio-psyko-sosial modell ved en ev. smerteproblematikk, og at det styrker en tradisjonell og veldig vanlig biomekanisk tankegang. (…).» n «Regner med at vi snakker om reelle skolioser, ikke funksjonelle? Skolioser er som regel symptomfrie. Hvor skal lista ligge på å henvise til ortoped hvor det er mistanke om mulig sammenheng mellom skoliose og smerter knyttet til skoliosen?» n «S tående skoliosesjekk? Trodde det var 1. klassepensum at man bør ta en sjekk i sittende også, for å utelukke benlengdeforskjell. Hvem skal ta denne sjekken og vurdere asymmetrien? Skal folk henvises til ortoped pga. slapp holdning og/eller benlengdeforskjell i 8. klasse?» n «På 1970-tallet ble slike undersøkelser foretatt av skoleleger i Bergen. Uheldigvis for en av dem traff han på meg, da min sønn var ca. 8 år. Legen visste hvem jeg var. Han fast- slo at ryggen til gutten var ok og sa at jeg sikkert hadde massert han!!» Fra bloggen: å Hovedlandsmøtet ble det med overveldende flertall ved- tatt en resolusjon om at NFF skal boikotte WCPTs verdens- kongress i Dubai i 2021.  Det er andre gang NFF vedtar å boikotte en verdenskongress. Første gang var ver- denskongressen i Sydney i 1987. FN hadde kommet med en oppfordring om å boikotte initiativ som opprettholdt apartheidpolitik- ken. Fordi fysioterapeutene i Sør-Afrika vir- ket innen apartheidsystemet, mente NFF at landet ikke burde være medlem i WCPT, og vedtok å boikotte kongressen i Sydney. Dette medførte at generalforsamlingen i 1987 ikke ble vedtaksdyktig, fordi 16 av de 45 med- lemslandene ikke var til stede. De fikk der- med ikke behandlet forslag om utestengelse av Sør- Afrika, ei heller valgt nytt styre. Det spesielle med resolusjonen i 2019, er at dette kommer fra hele organisasjonen, og at grasrota i forbundet har markert hvor viktig verdiene til NFF er. De betyr mer enn fine ord på et ark, og er noe vi er villig til å stå opp for. Av Stig Fløisand, leder i Rådet for fysiotera- pietikk Dette er et utdrag. Les hele blogginnlegget på www.fysiote- rapeuten.no. Kommentert på Facebook: Historisk boikottvedtak

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy