Fysioterapeuten 1-2020

FYSIOTERAPEUTEN 1/20 9 Fem nye i forbundsstyret Det blir fem nye ansikter i forbundsstyret i perioden 2020-2022. Blant de nye er Kristin Snøan fra Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi (nummer fem fra venstre), som får den nyopprettede 12. styreplassen for faggrupper. Kathrine Rømmen er ny på den ene av de to «frie» plassene i forbundsstyret (nummer to fra høyre). Også blant styreplassene til råd og utvalg, er det nye ansikter. Gro Opseth kommer inn fra Fag- og utdanningspolitisk utvalg (lengst til høyre), mens Stine Malerød representerer Tariffpo- litisk utvalg (nummer to fra venstre). Ny forbundsleder er Gerty Lund (nummer seks fra høyre). Blant de sju styremed- lemmene fra foregående forbundsstyre som fortsetter, er de fem regionlederne Aslaug Kleiveland (lengst til venstre), Ann-Elin Myklebust (nummer fem fra høyre), Sissel Hovland (nummer tre fra venstre), Karianne Bruun Haugen (nummer seks fra venstre) og Hans Leo Dagsvik (nummer fire fra høyre). De siste to er Anders Aasheim (nummer fire fra venstre), og Per Olav Moberg Peersen fra Næringspolitisk råd (nummer tre fra høyre). n Regionmodellen skal evalueres Hvordan har det gått etter at NFF en- dret fra fylkesavdelinger til fem NFF- regioner i 2014? Hvordan fungerer den nye regionmodellen? Hovedlandsmø- tet vedtok at det skal utføres en evalu- ering av dette i løpet av første halvdel av 2020, slik at forslag til endringer kan fremmes på landsmøtet i november 2020. n Nei til «Fysioterapeutene» Norsk Fysioterapeutforbund bør droppe kortformen NFF og heller bruke Fysio- terapeutene som kortform, foreslo for- bundsstyret. Bakgrunnen for forslaget er at forkor- telsen NFF ofte kan bli forvekslet med Norges Fotballforbund. Men forslaget gikk ikke gjennom ved avstemmingen. n Boikotter verdenskongressen NFF boikotter verdenskongressen til World Confederation for Physical Therapy (WCPT) i Dubai i 2021, vedtok Hoved- landsmøtet i en resolusjon. Det pekes på manglende organisasjonsfrihet og brudd på menneskerettigheter, og at dette ikke er forenlig med de yrkesetiske retningslinjene til NFF. n Nei til femårig grunnutdanning Hovedlandsmøtet avviste et forslag fra styret i Region Osloområdet om å jobbe for femå- rig grunnutdanning for fysioterapeuter. Temaet har også vært oppe tidligere, blant annet på Landsmøtet i 2004. I en kom- mentar til Fysioterapeuten (nr.8) før Hovedlandsmøtet, sa statssekretær Rebekka Borsch (V) i Kunnskapsdepartementet at en utvidelse av fysioterapidanningen til fem år ikke er realistisk. Forbundsstyret skrev i sin kommentar at konsekvensene av femårig grunnutdanning må utredes før NFF kan ta stilling til å jobbe for en utvidelse. n KURS I BASAL KROPPSKJENNSKAP Nå har du igjen anledning til å bygge opp en komplett kompetanse i fysioterapitil- nærmingen Basal Kroppskjennskap, i regi av Norsk Institutt for Basal Kroppskjennskap (NIBK). Du finner en oversikt og informasjon om kurs på www.NIBK.org Velkommen til BK kurs!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy