Fysioterapeuten 1-2021

FYSIOTERAPEUTEN 1/21 27 • Bevisstgjøring av bekkenbunn • Ryggmobilisering • Kroppskontroll • Pusteøvelser • Balansetrening • Avspenning Ved bekkenleddsmerter i svangerskap, under og etter fødsel. Svangerskapspakken: Bekkenpute (m. memoryfoam og trekk), pølle, fotunderlag, lang og kort skråpute. Instruksjonshefte. Materialet er celleplast med lukkede celler slik at den ikke trekker vann og er lett å rengjøre. Det er meget lett, isolerer godt og er mykt og samtidig fast å sitte på. www.bekkenhjelp.no info@bekkenhjelp.no Mette Kleiven til minne Vår gode venn og kollega Mette døde 16. november 2020, 82 år gammel. Vi ble kjent med Mette for flere tiår si- den gjennom vårt fellesskap som barnefy- sioterapeuter. Hun var en av pionerene innen fag- området barne- og ungdomsfysioterapi, og var med på starten i arbeidet med å få etablert en egen faggruppe for barnefysio- terapeuter i Norsk Fysioterapeutforbund. Som ganske nyutdannet mensendick- fysioterapeut begynte hun å arbeide med barn med cerebral parese, og senere ble Gartnerveien barnehage og habilitering hennes hovedarbeidsplass Tidlig i sin yrkespraksis dro hun til Tyskland sammen med kollegaer for å ta videreutdanning innen en behandlings- metode spesielt rettet mot barn med med- fødte hjerneskader. I hele sitt yrkesaktive liv hadde hun et stort engasjement for barn med forskjel- lige typer av funksjonsnedsettelser og var opptatt av å kvalitetssikre den delen av fysiote- rapifaget som var rettet mot barna. Hun hadde stor og bred fag- kunnskap og holdt seg godt faglig oppdatert. På området tekniske hjelpemidler til barn med store funksjonsnedsettelser var hun svært dyktig. Hun var også opptatt av til- rettelegging for barn som hadde spisepro- blemer som å tygge, bearbeide og svelge mat. Mette hadde stor faglig tyngde og var høyt respektert både i fagmiljøet og av foreldre med barn som hadde en funk- sjonsnedsettelse. Hun var opptatt av å formidle og dele sine kunnskaper raust med kollegaer og andre fagfolk som jobbet med barna, bl.a. gjennom workshops og tilbud om hospi- tering hos henne. Da Gartnerveien ble nærmere knyttet til Akershus Universitetssykehus, ble Met- te en naturlig del av vårt fagteam, og vi ble enda bedre kjent med henne! Hun ble fort en meget verdsatt medar- beider. Kunnskapsrik, positiv, løsnings- orientert og med evne til å utfordre oss faglig. Mette hadde en egen evne til å skape en god atmosfære, hun var alltid positiv, hadde godt humør og var et naturlig midt- punkt. Vi fikk gleden av å være sammen på hytteturer og reiser i inn- og utland på faglige arrangementer. Takk for godt vennskap gjennom man- ge år! Våre varmeste tanker går til familien. Berit Sunde, Synnøve Aakvik Skår, Jorun Longva

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy