Fysioterapeuten 1-2021

FYSIOTERAPEUTEN 1/21 29 Vi er i starten av eldrebølgen, og snart vil det være én mil- lion alderspensjonister i Norge. Hvert år får cirka 9.200 nye hofter og litt over 6.000 bytter knær. Et hoftebrudd koster staten cirka 500.000 kroner per år, og enkelte som brekker hoften kommer aldri på beina etter en fallulykke. Samtidig tyder mye på at eldre ikke prioriteres i helse- vesenet. En studie fra noen år tilbake viste at kun 10 pro- sent av eldre over 70 år ble henvist til hjerterehabilitering. Studier viser også at eldre trenger lenger opptrening etter skader. Forsker ikke i tvil – Det er ingen tvil om at behandling av eldre ikke har høy nok status. Det har muligens blitt noe bedre siste årene, men mange får fortsatt ikke hjelp. Det er urovekkende, ikke minst fordi det reduserer livskvaliteten til hver enkelt. Men også fordi det koster AS Norge milliarder. Ordene tilhører fysioterapeut og førsteamanuensis The- rese Brovold. Hun jobber ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet og er med i forskningsgruppen Aldring, helse og velferd, en gruppe som ledes av nestoren Astrid Bergland. Uten fysisk aktivitet går det raskt nedover Brovold er medforfatter til hele 20 vitenskapelige publika- sjoner – alle om eldre. Hun har studert og funnet at eldre som blir sengeliggende taper muskelmasse i en langt høy- ere hastighet enn yngre, at eldre med hjerte- og karsykdom er engstelige for å trene og at eldre som skifter hofter og knær trenger rehabilitering for raskere å komme tilbake på beina. Samtidig opplever hun at for mange eldre blir sittende i sofaer og stoler på sykehjem og hjemme hos seg selv. De blir apatiske, tiltaksløse, får dårligere balanse, mister mat- lyst og taper livsgnist og livsglede. Men når det motsatte skjer, når eldre holder seg friskere, Friskere eldre gir milliarder ekstra til AS Norge – er fysioterapeuter nøkkelen? Friskere eldre sparer AS Norge for milliarder av kroner, men har behandling av eldre for lav status – og er fysioterapeuter nøkkelpersoner for bedre folkehelse? TEKST Irene Mårdalen im@fysio.no NEDPRIORITERES Førsteamanuensis og fysioterapeut Therese Brovold ved OsloMet mener eldre blir nedprioritert i helse-Norge. Foto: Sonja Balci, OsloMet. Fysioterapi er sjelden quick-fix, men krever systematisk individuell tilpasning over tid. Derfor trenger vi flere fysioterapeuter.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy