Fysioterapeuten 1-2021

30 FYSIOTERAPEUTEN 1/21 Mer enn 40 prosent av de som bor på sykehjem, dør i løpet av de første seks månedene av oppholdet og 30 prosent bor der i mer enn to år. Forskning tyder på at norske kommuner ikke sørger for at de eldre får den slutten på livet de fortjener. Fysioterapeutene Tuva Fossen Stensrud og Julie Schiøtz- Løken jobber side om side og hver for seg ved Paulus sy- kehjem i Oslo. Minst to dager i uken har de gruppeaktiviteter. Blant annet setter de opp gruppetrening for Parkinson-pasienter ved behov. Styrke og balanse på ulike nivåer står på time- planen når fysioterapeutene samler beboere fra hele huset. På grunn av korona, har det i liten grad skjedd siden mars 2020. I tillegg tilbyr de individuell fysioterapi og rehabilite- Sykehjemmet trenger ikke være kjedelig og apatisk bor hjemme lenger, klarer seg selv og har et aktivt liv, har de det bedre og sparer samfunnet for milliarder av kroner. Fysioterapeuter har nøklene Brovold er ikke i tvil; Fysioterapeuter sitter med nøkkelen for at eldre skal få et bedre liv. – Før trodde vi at dårlige helse og skrøpelighet skjedde fordi vi ble eldre, og at vi ikke hadde kontroll på utviklin- gen. Nå vet vi bedre. Du kan opprettholde god fysisk form helt til du er både 80 og 90 år. Vi eldes fordi vi blir eldre. Hvordan vi lever har minst like stor betydning. Vi blir for- tere eldre hvis vi lever usunt, sier Brovold. Fysioterapi for eldre nødvendig Hun mener at alle eldre, både friske og de som er demente eller sliter med kroniske helseplager, må få fysioterapi. For selv om en dement person ikke selv tar initiativ til eller øn- sker fysisk aktivitet, bør han eller hun få tilbudet. – Eldre som er demente blir gjerne apatiske, tiltaksløse og forstår ikke hvorfor de bør være fysisk aktive. Hjerte- og karpasienter blir engstelige og usikre, og velger ofte sofaen fremfor aktiv behandling og kne- og hofteopererte trenger spesifikke øvelser og veiledning for å komme raskt tilbake på beina. Fysioterapeuter gjør eldre friskere. Fysioterapi er sjelden quick-fix, men krever systematisk individuell tilpasning over tid. Derfor trenger vi flere fysioterapeuter, sier Brovold. n Fakta om eldre og trening for eldre • Gjennomsnittsalderen ved norske sykehjem er 84 år og kvinnene er i snitt fem år eldre enn mennene. Kvinnene utgjør 70 prosent av de som bor på sykehjem, og varigheten av oppholdet varierer sterkt. • Antallet plasser er redusert siden 1998, trolig fordi flere bor hjemme lenger. • Eldre på sykehjem har flere sykdommer enn tidligere og et stort flertall har kognitiv svikt. De klarer ikke å ivareta grunnleggende behov som fysisk aktivitet og trenger hjelp. • 80 prosent av eldre på sykehjem har demens, og mange blir stillesittende, inaktive og preget av apati og søvn. • Trening gir bedre balanse og styrke, og kan i noen tilfeller bremse utviklingen av kognitiv svikt. • Sykehjemsbeboere lever i stor grad passive liv og er fysisk inaktive. • Forskning har vist at inaktivitet hos beboere i sykehjem fører til en raskere nedgang i fysisk funksjon som apati, uro og depressive symptomer. • Sykehjemsbeboeres aktivitetsnivå har ikke blitt undersøkt systematisk i Norge. • Ifølge Helsedirektoratet (2016) har hjemmeboende eldre over 70 år lavere fysisk aktivitetsnivå sam- menlignet med yngre. Kilde: forskning.no, Statisk sentralbyrå og OsloMet

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy