Fysioterapeuten 1-2021

FYSIOTERAPEUTEN 1/21 51 Kognitiv funksjonsrettet behandling for langvarige mus- kel- og skjelettsmerter er en behandlingsstrategi littera- turen støtter oppunder. Dette bekreftes blant annet på de neste sidene. Men tar fysioterapeuter seg tid til å bruke denne behandlingsformen når pasienter med langvarige muskel- og skjelettsmerter kommer inn? Spørsmålet er åpent, og svaret er nok ikke hugget i stein. Men jeg tør på- stå at langt flere bør skolere seg i – og benytte seg av – den- ne kunnskapsbaserte behandlingsformen. Aurdal Iversen, Sundrønning og Bentsen har fra side 52 kommet med et viktig bidrag til hvorfor fysioterapeuter bør tilnærme seg pasienter med langvarige muskel- og skjelettsmerter med kognitiv funksjonsrettet behandling. Er omsorg i fysioterapi synonymt med lyssky virksom- het? I den andre fagfellevurderte artikkelen i denne utga- ven av Fysioterapeuten setter forfatterne fokus på selve berøringen. Det å kunne ta på pasienten. Kanskje klemme? Eller vise omsorg. Er ikke dette en del av det å være helse- personell? Eller er fysioterapi noe annet? Omsorgen kan kanskje noen andre profesjoner ta seg av, mens fysiotera- peuten kan distansere seg fra denne «vanskelige» delen av helsevesenet. Nei, slik er det nok ikke. Det å vise omsorg er en del av det å yte god helsehjelp. Dermed er hansken kastet, og Ot- tesen, Askheim og Ahlsens artikkel på side 60 bør være av allmenn fysioterapifaglig interesse. På side 70 kan dere lese om Erik. Erik fikk hjerneslag. Eriks søster er fysioterapeut, og har skrevet et tankevek- kende fagessay om veien tilbake. Om opp- og nedturer. Om funksjon og livskvalitet. Om helse. Ja, for hva er egent- lig god helse? Artikkelen setter på mange måter selve livet litt i perspektiv. På side 82 kan dere også lese en artikkel fra pasienten. En pasienterfaring. Et spørsmål. Er vi flinke nok til å ta i bruk ny og god kunnskap i klinisk praksis? Fagsidene i denne utgaven av Fysioterapeuten er fyldi- gere enn noen gang – dersom vi ser bort fra fagutgivelsene. Og kjære leser – dere kan bli vant til dette, først som sist. Mer fag er nemlig den nye normalen! Fagredaktøren har ordet Den nye normalen Nytt år – nye gode debatter. Det er i alle fall et ønske fra en fagredaktørs side! Og når jeg snakker om de gode debattene, snakker jeg om debattene med godt faglig grunnlag. På de neste sidene har vi i så måte presentert et godt grunnlagsmateriale. John Henry Strupstad

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy