Fysioterapeuten 1-2021

Nytt år og nye muligheter Når dette skrives, er vi straks ferdig med første uken av januar 2021. Covid-19 er fortsatt med oss og smittera- ten er i øyeblikket all time high. Samtidig er det lys i tunnelen fordi vaksineringen er startet. Nå er den stør- ste utfordringen å holde smittebølgen nede det neste halvåret til vi har fått vaksinert befolkningen. 2020 ble et svært annerledes år for alle. Jeg er utro- lig imponert og stolt over hvordan dere som fysio- terapeuter har taklet situasjonen. Det å bli sendt inn til covid-19-pasienter på en sengepost eller intensiv- avdeling i startfasen av pandemien mens det fortsatt var usikkert hvor smittsomt og farlig viruset er, må ha vært mentalt tøft. Usikkerheten med å stå uten inntekt over natten er utfordrende og kan ta nattesøvnen fra de fleste. Andre fysioterapeuter har blitt omdisponert eller permittert, mens andre igjen har fått jobbe nesten som normalt. Samlet sett har fysioterapeutene gjort og gjør fortsatt en formidabel innsats for å hjelpe pasien- tene, og pasientene trenger oss kanskje mer enn noen- sinne. Covid-19 har også gitt NFF mer plass i media enn noen gang med innslag i NRK Dagsrevyen flere ganger, TV2 og andre riksdekkende og lokale medier. Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter har hatt inntektstap og ekstra utgifter til smittevernutstyr og ekstra renhold i 2020. Flere av dere har jobbet ekstra lange dager for å ta igjen det tapte fra ukene dere måtte holde stengt – både med hensyn til økonomi, men ikke minst av hensyn til pasientene som ventet på hjelp. Når dette er sagt, så er fysioterapeuter i et større per- spektiv ganske heldige. De fleste av oss har tross alt fortsatt en relativt trygg jobb å gå til. Mange av våre landsmenn står uten arbeid og har gjort det i mange måneder. For mange av dem er det svært usikkert om de i det hele tatt har en jobb å gå tilbake til når situasjo- nen normaliserer seg i landet. De sliter økonomisk, og beskrivelsene har vært mange om arbeidsledige uten nok penger til løpende utgifter. Julen ble særdeles tøff uten penger til julegaveinnkjøp. Fysioterapeut Tord Morten Moen la ut følgende tekst på sosiale medier: « Det største problemet til mange av de jeg behandler er ikke fysiske smerter, at de er dår- lig trent, overvektig eller ikke har tid til nok søvn. For mange er hovedproblemet manglende sosial kontakt, til- hørighet, mulighet til å bli sett, smilt til, hørt, støttet og tatt vare på. Covid-19 gjør ikke livet enklere for de som allerede har vært 2 meter distansert. » Fysioterapeuten blir for mange pasienter den eneste sosiale kontakten de har. Jeg ønsker meg et tydeligere tverrfaglig samarbeid mellom fysioterapeuter, psyko- loger, NAV og flere initiert fra kommunene – tett på knutepunktmodellen. La oss utforske nye muligheter. Godt nytt år! 2020 ble et svært annerledes år for alle. Jeg er utrolig imponert og stolt over hvordan dere som fysioterapeuter har taklet situasjonen. INFORMASJON FRA NFF FYSIOTERAPEUTEN 1/21 85 Gerty Lund forbundsleder

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy