Fysioterapeuten 1-2022

FYSIOTERAPEUTEN 1/22 13 Generalist-trioen forteller at de er svært fornøyd med å jobbe der de jobber. – Når du først er allmennfysioterapeut eller generalist, er det veldig tilfredsstillende å jobbe et sted der du har alle muligheter for samarbeid. At vi har de fasilitetene vi har, som den store treningssalen, og ikke bare jobber et sted med en benk, sier Celine Tryggestad. – Vi har et sterkt og aktivt fagmiljø, og det forventes at man holder seg oppdatert, legger Susanne Liisberg til. Fysioterapeutene har felles fagsamling en gang i uken. Hvis en kollega har vært på kurs, presenterer vedkom- mende hva hen har lært. I tillegg inviteres eksterne bi- dragsytere til å holde innlegg, for eksempel treningsek- sperter, ernæringsfysiologer, andre fysioterapeuter eller ortopeder fra sykehusene. I tillegg til Bærum sykehus holder det private sykehu- set Martina Hansens Hospital til i kommunen. – Vi kan lett kontakte dem, og de godtar henvisning fra oss på lik linje med doktorer og manuellterapeuter, forteller Hans Morten Jahr. I tillegg kommer mange pasienter motsatt vei. – De vet at vi har bra kompetanse og mulighet for opptrening her. Pasientene vil hit. Derfor har vi også venteliste, sier Celine Tryggestad. Celine Tryggestad opplevde en omsetningsnedgang på 100.000 kroner brutto i koronaåret 2020. Susanne Li- isberg hadde en også en dipp, mens Hans Morten Jahr endte omtrent som tidligere år. Alle tre er glade for å kunne møte pasienter ansikt til ansikt igjen. Jahr savner i hvert fall ikke videokonsulta- sjoner. – Det er en egen ferdighet. Når du har en nyoperert pa- sient med kneprotese, blir fokuset veldig på det kneet. Alt det andre får du ikke tatt tak i på samme måte, sier han. – Finnes ingen takst for det Hans Morten Jahr er en av tre eiere av Gnist Trening og Helse. Han påpeker at ikke alt er fakturerbart når du driver en bedrift, men det er særlig én arbeidsoppgave både han og kollegene gjerne skulle tatt seg betalt for. – Når aktiv rehabilitering står i fokus, inkluderer det at vi må lage treningsprogram. Det bruker vi mye tid på, og det finnes ingen takst for det, sier Celine Tryggestad. – Det burde det være, for der må du tenke deg om, sky- ter Jahr inn. Og legger til: – Du kan lage henvisning og skrive i journalen mens pasienten er på kontoret og kler på seg, men du rekker ikke lage treningsprogram. – Alle kan ikke bli spesialister Han har fullt driftstilskudd, mens kollegene har 70 prosent. – Jeg vil gjerne ha fullt tilskudd for å få lik lønn for likt arbeid. Du tjener ganske mye mer når du har fullt, selv om det kommer an på hvor mange timer du jobber, sier Celine Tryggestad. Hun jobber ambulerende tre dager i uken. – De to dagene på Gnist i uken er uten tilskudd, men med refusjon, og da tjener jeg mye mindre per pasient. Det blir gratisjobbing for kommunen selv om de betaler tilskudd for 25 timer i uken. I tillegg til fullt tilskudd ønsker fysioterapeuten at gene- ralistsatsene løftes. At NFF ikke er fornøyd med resultatet i årets oppgjør, mener hun tyder på at «det er mer å hente». – Vi ønsker økt kompetanse i profesjonen vår, men alle kan ikke bli spesialister, sier fysioterapeuten. Hans Morten Jahr følger på: – Jeg er ingen stå-på-krava-fyr, men jeg ser oppgavene vi gjør i salen. Med spesialisttakst får du ganske mye bedre timebetaling sammenlignet med jobben vi gjør. Samtidig har jeg forståelse for at de som har tatt en master og for- malisert kompetansen sin, får betalt for det. Det unner jeg dem virkelig. n – Et sterkt og aktivt fagmiljø Savner ikke videokonsultasjoner

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy