Fysioterapeuten 1-2022

FYSIOTERAPEUTEN 1/22 15 I fjor ønsket Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) å løfte generalistene. Hvem satser de på i år? I takstforhandlingene om våren forhandler NFF direkte med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), mens Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund forhandler for sine medlemmer. Forberedelsene til årets oppgjør er i gang, men NFFs forbundsleder holder foreløpig kortene tett til brystet. – Vi er i gang med forberedelse til utforming av krav til takstforhandlingene. Det er en periode hvor vi av forhand- lingstaktiske årsaker arbeider under konfidensialitet. Våre krav offentliggjøres når de er levert. I mellomtiden innhen- ter vi innspill fra de ulike fagmiljøene med avtaletaletera- peuter, sier forbundsleder Gerty Lund. Ville redusere gapet I fjor krevde NFF at 80 prosent av fremforhandlet ramme skulle øremerkes allmennfysioterapeuter. Generalistene utgjør mer enn syv av ti av alle fysioterapeuter som leve- rer oppgjør til Helfo. NFF ønsket å redusere gapet mellom manuellterapeuter og generalister, spesialister og psyko- motoriske fysioterapeuter. Det fordi disse takstene er langt lavere enn takstene til spesielt manuellterapeutene. Etter 2021-oppgjøret fikk takstene et samlet påslag på 4,8 prosent, som ble litt ulikt fordelt. Oppgjøret inneholdt også en egen koronakompensasjon og permanente takster for videokonsultasjon. Allmennfysioterapeutene fikk mest i oppgjøret, men ikke så mye som NFF krevde. 5 prosent av rammetillegget gikk til generalistene, mens fysioterapeuter med tilleggs- kompetanse i psykomotorisk fysioterapi fikk 4,9 prosent. Manuellterapeutene fikk 4,3 prosent. – Ikke gitt opp NFF var alt annet enn fornøyd med resultatet. – Vi ønsket å prioritere generalistene. Det ble det dess- verre satt en stopper for i denne omgang, men vi har ikke gitt opp den strategien, uttalte forbundsleder Gerty Lund på vårparten i fjor. Hun var oppgitt over at HOD først hadde lagt frem en avtale som i større grad tettet gapet mellom manuell- terapeuter og generalister, spesialister og psykomotoriske fysioterapeuter, men at det skriftlige tilbudet ble trukket tilbake. Lund mente forhandlingene skadet det fra før gode klimaet mellom HOD og NFF. – Det er tre organisasjoner vi forhandler med, og kra- vene sprikte veldig i forhold til hvilke grupper som skulle prioriteres ved fordelingen av rammen på takstene, svarte daværende statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet. n NFF jobber med årets takstkrav FORBEREDELSER I GANG Forbundsleder Gerty Lund er forhand- lingsleder for NFF i takstforhandlingene. Foto: Irene Mårdalen. Resultat fra takstforhandlingene 2021 • Takstene har fått et samlet påslag på 4,8 prosent (samlet inntekts- og kostnadskomponent) – litt ulikt fordelt. • Avsetning til «Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter» blir på 36,4 millioner kroner. • Fra 1. juli 2021 er fullt driftstilskudd 475.500 kroner per år. • Videotakstene videreføres og gjøres permanente. • A2g-taksten fjernes. Midlene ble fristilt og lagt på A3-, A8- og A9-takstene. Det betyr at de som har brukt denne taksten, får en økning i tidstaksten. • Koronakompensasjon gis som et engangsbeløp på 12.446 kroner. • HOD har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede prinsipper som bør legges til grunn til kompetansetakstene A8, A9 og A2k.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy