Fysioterapeuten 1-2022

16 FYSIOTERAPEUTEN 1/22 Fysioterapeut og professor Steffen Torp har – sammen med idrettsviter og førsteamanuensis Catherine Lorentzen – skrevet en fagkronikk hvor de tar til orde for at fysiote- rapeuter må rope «varsku» når strandsonen trues, side 63. Begge er ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge og er tilknyttet Forskningsgruppe for helsefremmende arbeid i nærmiljø, ved Institutt for helse, sosial og velferdsfag. – Vi bør stå først i køen Det er ikke bare strandsonen de to er opptatt av. De mener fysioterapeuter bør stå først i køen for å bevare, legge til rette og utvikle naturen generelt slik at den blir enda lettere tilgjengelig for folk flest. – Det var naturlig å vinkle på strandsonen fordi jeg bor midt i skjærgården og ser hvor presset den er. I strandso- nedebatten er helseperspektivet så godt som ikke-eksiste- rende. Den retter seg kun mot rettigheter. Samtidig mener jeg at det er minst like viktig at vi – fysioterapeuter – sier i fra når det legges hindringer for bruk av naturen generelt, sier Torp. Støtter seg på Folkehelseloven Han ønsker først og fremst at fysioterapeuter generelt, og spesielt de som er ansatt i norske kommuner, blir opptatt av folkehelse. Torp viser blant annet til Folkehelseloven fra 2012. En lov som skal bidra til «En samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helse- forskjeller.» Loven fastsetter at folkehelse er et ansvar i alle sektorer – ikke bare innen helse – og at alle forvaltningsnivåer har et felles ansvar. Det betyr kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter. Kanskje også fysioterapeuter? – Ja, jeg mener det er naturlig at vi som profesjon gir beskjed om hva begrensninger eller for liten tilgang til na- tur kan føre til. At det rett og slett ikke er helsefremmende å begrense muligheter for gode naturopplevelser. Hvem er bedre til å ta den stemmen enn fysioterapeuter? Vi kan dette faget og har et samfunnsansvar for å fortelle verden om det, sier Torp. Naturopplevelser viktig for mental helse Han får god støtte av Lorentzen. Hun har gjennomført et prosjekt med innvandrerkvinner som blant annet viste at naturopplevelser i nærmiljøet var særlig viktig for deres mentale helse. – Vi må derfor ikke begrense oss til å tenke at naturen er skogen, fjellet eller sjøen. Det kan like gjerne være nærom- rådet ditt i en bydel i Oslo. Også der må det være grønne lunger, lekeplasser, parker, sier Lorentzen. Med andre ord; Naturen må være tilgjengelig rett uten- Nødvendig at fysioterapeuter løfter blikket fra benken Helse skapes i samfunnet og ikke på en fysioterapibenk eller et legekontor. Derfor må fysioterapeuter blant annet kjempe for at vi alle har god tilgang til naturen. TEKST Irene Mårdalen, im@fysio.no FOTO Nils Kalve/Universitetet i Sørøst-Norge DER DU ER – Vi må ikke begrense oss til å tenke at naturen er skolen, fjellet eller sjøen, sier Catherine Lorentzen. FORPLIKTET – Jeg mener vi som helsepersonell har en forpliktelse til å uttale oss når det går på helsa løs, sier Steffen Torp.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy