Fysioterapeuten 1-2022

FYSIOTERAPEUTEN 1/22 17 for vår egen stuedør. Og en liten park er bedre enn bare asfalt. En lekeplass bedre enn bare gater. – Vår erfaring er at mange pasienter vegrer seg for å gå ut. De kan være redde for å skade seg. Redde for å bli sy- kere. Redde for å gjøre noe feil, for eksempel etter en ope- rasjon. I møtet med pasientene har vi derfor et særdeles viktig ansvar i å motivere dem til aktivitet – og helst akti- vitet de kan gjøre utenfor behandlings- eller treningsrom- met, sier Torp. God helse skapes ikke på behandlingsbenken For god helse skapes ikke primært på en behandlingsbenk, mener han. Ei heller i et treningsrom. Velvære og lykke- følelse, det vil si den form for helse som er noe annet enn fravær av sykdom, får du helt andre steder, skal vi tro pro- fessoren. Den helsen får du gjerne ute. Derfor er det nødvendig å vise rådmenn, kommunaldi- rektører og politikere at gode samfunnsmessige forhold er viktig for helse. – Derfor ønsker jeg at fysioterapeuter skal bli mer poli- tiske. Det betyr ikke nødvendigvis å engasjere seg i et po- litisk parti, men vi må løfte viktige helseperspektiv inn i politiske debatter. Det er vårt ansvar, sier Torp. Han oppfordrer til at fysioterapeuter bruker media, henvender seg direkte til politikere samt tar opp temaet di- rekte med ansvarlige ledere i kommunene. Rett og slett gi beskjed dersom «det er for dårlige tur- og rekreasjonsmu- ligheter i kommunen vår». I tillegg er det viktig å gi honnør til kommunen når den tar gode helsepolitiske valg, mener Torp. Er det vanskelig å ta ordet? Samtidig presiserer han at han vet det ikke er lett. At mange vegrer seg, fordi de er usikre på om de kan, har lov og om det skaper trøbbel for dem i forhold til sin egen karriere. Enten de har driftstilskudd fra kommunen eller er ansatt. – Jeg mener vi som helsepersonell har en forpliktelse til å uttale oss når det går på helsa løs. Det virker som om det er lettere for fysioterapeuter å argumentere for en idretts- hall eller treningsapparat enn for en tursti. Slik bør det ikke være, sier Torp. Han mener også Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har et ansvar for å løfte fagfeltet Folkehelse, og ser at for- bundet med fordel kan bli enda tydeligere. Forbundsleder Gerty Lund har ved flere anledninger løftet folkehelse inn i den offentlige debatten. Blant an- net tok hun til orde for en egen folkehelseminister under valgkampen i fjor høst. Hun har også ved flere anledninger snakket varmt om blant annet fysisk aktivitet i skolene. n TALER NATURENS SAK Steffen Torp har – sammen med idrettsviter og førsteamanuensis Catherine Lorentzen – skrevet en fagkronikk hvor de tar til orde for at fysioterapeuter må rope «varsku» når strandsonen trues.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy