Fysioterapeuten 1-2022

FYSIOTERAPEUTEN 1/22 31 Attraktiv fysioterapipraksis i Vestfold selges Praksisen holder til i fysikalsk avdeling på Trimhuset trening i Horten. Godt pasientgrunnlag. Domenet www.fysioterapirommet.no kan inkluderes. Ta kontakt på epost eller telefon – og kom gjerne på besøk! Trille Staubo etstaubo@online.no mobil: 911 65 905 Salg.indd 1 03.01.2022 09.35 Jørn Bjørnaas sier samarbeidende leger alltid skriver ut medikamentene han bruker. Av og til har pasientene med seg egen medisin som er utskrevet av legen. – I England har fysioterapeuter med videreutdanning reseptrett for bestemte medisiner for injeksjon. Vi håper å komme dit etter hvert, sier han. – Vi trenger alle Bjørnaas er også opptatt av å være høflig mot andre fysiote- rapeuter. Være åpen for at de kan ha et annet syn enn ham. – Jeg har stor respekt for de som velger helt vanlig fy- sioterapi. Vi trenger alle. Det er ikke noe status i å injisere. Det er kun en annen innfallsvinkel, og det må læres som alt annet. Men jeg håper også at medkolleger som ikke vil gå den veien, kan bli glad i tilbudet og metoden. Vi vil alle det beste for pasienten, sier Bjørnaas. Han har tidligere vært medlem av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og er i dag medlem av Norsk Manuellterapeutforening (NMF). Han synes det er problematisk at det finnes tre medlemsorganisasjoner for norske fysioterapeuter. Kanskje forbundene burde lage en spørreundersøkelse og sjekke hva medlemmene mener, sier Bjørnaas. – Vi bør slutte å slåss med hverandre og heller prøve å komme sammen i en felles forståelse. Jeg hadde blitt bra glad hvis disse forbundene hadde slått seg sammen. Hva om Den norske legeforening var tredelt? Det er en helt lat- terlig tanke. Vi har de samme grunnverdiene og grunnsy- net. Ingen er imot trening. Da bør heller ingen være imot injeksjoner. Vi må benytte de mulighetene som finnes. n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy