Fysioterapeuten 1-2022

32 FYSIOTERAPEUTEN 1/22 Forbundslederen har ordet: 2022 – Mulighetenes år  Ved inngangen av 2022 er jeg optimist. Dette er mulighetenes år for Norsk Fysioterapeutforbund. Hvorfor denne optimismen?  Rehabilitering  Helseministeren har sagt at regjerin- gen skal satse på rehabilitering. Det er noe NFF har etterlyst i flere år. I regjeringserklæringen står det: • Styrke kommunalt arbeidsrettet rehabiliterings- og habiliterings- tilbud og utrede en tydeligere or- ganisering og ledelse av rehabili- teringstilbudet på ulike nivåer. • Sikre utvikling av hverdagsreha- bilitering. Det virker som om regjeringen fak- tisk har lest og fulgt innspillene våre til regjeringsplattformen. Vi skal ta helseministeren på ordet. NFF skal komme med konstruktive innspill på et område hvor vi er en sentral aktør i teamet rundt pasien- tene. Folkehelse  Regjeringserklæringen skriver: • Forebygging og helsefremmende arbeid må skje på alle samfunns- områder. Å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller er viktig for å fremme den norske folkehelsen. Igjen er det som å lese NFFs innspill til regjeringsplattformen. Skal vi få bedre bærekraft for samfunnet, er FNs bærekraftmål viktig: FNs bærekraftmål 3: Sikre god helse og

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy