Fysioterapeuten 1-2022

FYSIOTERAPEUTEN 1/22 37 Kort sagt • Personlig ansvar er en naturlig del av fysioterapi. • Men personlig ansvar kan forstås på ulike måter. • For å unngå misforståelser, er det viktig å reflektere over begrepet. © Author(s) (or their employer(s)) 2022. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://crea- tivecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) . Published by Fysioterapeuten. være noe mer enn den kausale forklaringen alene: Perso- nen må også ha kontroll over det hen gjorde og kunnskap om konsekvensene (alternativt at hen burde hatt denne kunnskapen og kan klandres for å ikke ha den) (7). Først da kan personen tilskrives et klandrende personlig ansvar og klandres for det hen (ikke) har gjort. På den ene siden kan vi likevel spørre oss hva som er innenfor vår kontroll og hva som er utenfor – er ikke alle valg mer eller mindre formet av omgivelsene (8)? Vi vet at enkelte deler av befolkningen lever mer usunt enn andre, med mer sykdom til følge (9). Er det fordi de vil det? El- ler vil de ikke det, men har vanskeligere for å leve slik de egentlig vil? Når ulikhetene er så gjennomgående på grup- penivå, er det neppe frivillige valg som er hele forklaringen (10). På den andre siden er hva vi velger å gjøre kun én faktor; det er som oftest flere forhold som avgjør om vi blir syke eller ikke, slik som genetikk og (u)flaks (11). Men usunne valg gjenspeiler fortsatt en sjansetakning, gitt at risikoen for fremtidig sykdom er kjent og forstått. Har vi da en for-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy