Fysioterapeuten 1-2022

VITENSKAPELIG ARTIKKEL 46 FYSIOTERAPEUTEN 1/22 of UK physiotherapists on the diagnosis and management of contracted (frozen) shoulder. Physiotherapy 2011; 97: 115-125. https://www.doi. org/10.1016/j.physio.2010.08.012  [doi]. 12. Cato RK. Indications and Usefulness of Common Injections for Nontrau- matic Orthopedic Complaints. Med Clin North Am 2016; 100: 1077-1088. 13. Challoumas D, Biddle M, McLean M, et al. Comparison of Treatments for Frozen Shoulder: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open 2020; 3. 14. Sun Y, Zhang P, Liu S, et al. Intra-articular Steroid Injection for Frozen Shoulder: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials With Trial Sequential Analysis. The American Journal of Sports Medicine 2017; 45: 2171-2179. https://www.doi.org/10.1177/0363546516669 944  [doi]. 15. Carette S, Moffet H, Tardif J, et al. Intraarticular corticosteroids, supervised physiotherapy, or a combination of the two in the treatment of adhesive capsulitis of the shoulder: a placebo-controlled trial. Arthritis and Rheumatism 2003; 48: 829-838. https://www.doi.org/10.1002/art.10954  [doi]. 16. Sun Y, Lu S, Zhang P, et al. Steroid Injection Versus Physiotherapy for Patients With Adhesive Capsulitis of the Shoulder: A PRIMSA Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Medicine 2016; 95: e3469. https://www.doi.org/10.1097/MD.0000000000003469  [doi]. 17. Atkins E, Kerr J and Goodlad E. A practical approach to orthopaedic medi- cine: assessment, diagnosis and treatment. 4th ed. ed.: Churchill Livingstone Elsevier, 2015. 18. Ombregt L. A system of orthopaedic medicine. 3rd ed. ed.: Churchill Livingstone Elsevier, 2013. 19. Saunders S and Longworth S. Injection techniques in musculoskeletal medicine: a practical manual for clinicians in primary and secondary care. 5th ed. ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, 2018. 20. Shah N and Lewis M. Shoulder adhesive capsulitis: systematic review of randomised trials using multiple corticosteroid injections. The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners 2007; 57: 662-667. 21. Buchbinder R, Staples MP, Shanahan EM, et al. General practitioner ma- nagement of shoulder pain in comparison with rheumatologist expectation of care and best evidence: an Australian national survey. PloS one 2013; 8: e61243. https://www.doi.org/10.1371/journal.pone.0061243  [doi]. 22. Kraal T, Visser C, Sierevelt I, et al. How to treat a frozen shoulder? A survey among shoulder specialists in the Netherlands and Belgium. Acta Orthopaedica Belgica 2016; 82: 78-84. 23. Randelli P, Arrigoni P, Cabitza F, et al. Current practice in shoulder patho- logy: results of a web-based survey among a community of 1,084 orthopedic surgeons. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA 2012; 20: 803-815. https://www.doi.org/10.1007/s00167- 011-1673-z  [doi]. 24. Lee HJ, Lim KB, Kim DY, et al. Randomized controlled trial for efficacy of intra-articular injection for adhesive capsulitis: ultrasonography-guided ver- sus blind technique. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2009; 90: 1997-2002. https://www.doi.org/10.1016/j.apmr.2009.07.025  [doi]. 25. Raeissadat SA, Rayegani SM, Langroudi TF, et al. Comparing the accuracy and efficacy of ultrasound-guided versus blind injections of steroid in the glenohumeral joint in patients with shoulder adhesive capsulitis. Clinical rheumatology 2017; 36: 933-940. https://www.doi.org/10.1007/s10067- 016-3393-8  [doi]. 26. Coombes BK, Bisset L Fau - Vicenzino B and Vicenzino B. Efficacy and safety of corticosteroid injections and other injections for management of tendinopathy: a systematic review of randomised controlled trials. Lancet 2010; 376: 1751-1767. 27. Koh KH. Corticosteroid injection for adhesive capsulitis in primary care: a systematic review of randomised clinical trials. Singapore Med J 2016; 57: 646-657. 28. De Carli A, Vadalà A, Perugia D, et al. Shoulder adhesive capsulitis: manipulation and arthroscopic arthrolysis or intra-articular steroid injec- tions? International orthopaedics 2012; 36: 101-106. https://www.doi. org/10.1007/s00264-011-1330-7  [doi]. 29. Jacobs LG, Smith MG, Khan SA, et al. Manipulation or intra-articular steroids in the management of adhesive capsulitis of the shoulder? A pro- spective randomized trial. Journal of shoulder and elbow surgery 2009; 18: 348-353. https://www.doi.org/10.1016/j.jse.2009.02.002  [doi]. 30. Lorbach O, Anagnostakos K, Scherf C, et al. Nonoperative management of adhesive capsulitis of the shoulder: oral cortisone application versus intra- articular cortisone injections. Journal of shoulder and elbow surgery 2010; 19: 172-179. https://www.doi.org/10.1016/j.jse.2009.06.013  [doi]. 31. Schydlowsky P, Szkudlarek M and Madsen OR. Treatment of frozen shoulder with subcutaneous TNF-alpha blockade compared with local gluco- corticoid injection: a randomised pilot study. Clinical rheumatology 2012; 31: 1247-1251. https://www.doi.org/10.1007/s10067-012-1993-5  [doi]. 32. Sharma SP, Bærheim A, Moe-Nilssen R, et al. Adhesive capsulitis of the shoulder, treatment with corticosteroid, corticosteroid with distension or treatment-as-usual; a randomised controlled trial in primary care. BMC musculoskeletal disorders 2016; 17: 232-016-1081-1080. https://www.doi. org/10.1186/s12891-016-1081-0  [doi]. 33. Tveitå EK, Tariq R, Sesseng S, et al. Hydrodilatation, corticosteroids and adhesive capsulitis: a randomized controlled trial. BMC musculoskeletal disor- ders 2008; 9: 53-2474-2479-2453. https://www.doi.org/10.1186/1471- 2474-9-53 [ doi]. 34. Lin I, Wiles L, Waller R, et al. What does best practice care for mus- culoskeletal pain look like? Eleven consistent recommendations from high-quality clinical practice guidelines: systematic review. British journal of sports medicine 2020; 54: 79-86. https://www.doi.org/10.1136/ bjsports-2018-099878  [doi]. Sammendrag Tittel: Behandling av frossen skulder med korti- soninjeksjon: En evaluering av nåværende praksis blant fysioterapeuter som utfører injeksjons- behandling i Norge Formål : Å evaluere nåværende praksis vedrørende bruk av kortisoninjeksjoner i behandlingen av frossen skulder blant fysioterapeuter som utfører injeksjons- behandling i Norge, og undersøke i hvilken grad funk- sjonelle utfallsmål brukes som en del av evalueringen og beslutningsgrunnlaget for behandling. Design : Nettbasert spørreundersøkelse Materiale : Svar på den nettbaserte spørreundersøkel- sen var tilgjengelig fra 32 fysioterapeuter som utfører injeksjonsbehandling i Norge. Metode : Tverrsnittstudie Resultater : Alle respondentene i denne spørreun- dersøkelsen benytter ultralydveiledet intraartikulær injeksjon ved behandling av frossen skulder med kortison. Alle respondentene anså kortisoninjeksjoner som hensiktsmessige i den smertedominerende fasen, med mer motstridende synspunkter om hvor hensikts- messig slik behandling er i den stivhetsdominerende fasen. Alle unntatt én av respondentene rapporterte at de kan vurdere å benytte mer enn én injeksjon på samme side. Blant respondentene som benytter flere injeksjoner, rapporterte 87,1 % at de vanligvis oppnår et tilfredsstillende resultat ved 2-3 injeksjoner, mens ingen rapporterte at de vanligvis oppnår dette etter kun én injeksjon. Respondentene benytter ofte selvrapportert grad av smerte med Visuell Analog Skala (VAS) eller Numeric Rating Scale (NRS) for å evaluere behandlingseffekt. Én av fem benytter også et funksjonelt utfallsmål, mens ingen rapporterte å benytte et mål for helserela- tert livskvalitet. Konklusjon : Flere intraartikulære kortisoninjeksjoner brukes i dag i behandlingen av frossen skulder av fysioterapeuter som utfører injeksjonsbehandling i Norge, med rapporter fra respondentene om tilfreds- stillende resultater etter 2-3 injeksjoner. Bruk av funksjonelle utfallsmål til evaluering og som en del av beslutningsgrunnlaget for behandling skjer kun i begrenset grad. Nøkkelord : Fysioterapi, undersøkelser og spørreskje- maer, skulder, injeksjoner.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy