Fysioterapeuten 1-2022

FYSIOTERAPEUTEN 1/22 63 Ulovlige stengsler og bygging i strandsonen – en sak også for fysioterapeuter Steffen Torp , fysioterapeut og professor, Forskningsgruppe for helsefremmende arbeid i nærmiljø, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Universitet i Sørøst-Norge. Steffen.Torp@usn.no. Catherine Lorentzen , idrettstsviter og førsteamanuensis, Forskningsgruppe for helsefremmende arbeid i nærmiljø, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Universitet i Sørøst-Norge. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. Natur og friluftsliv er av stor betydning for folkehelsen. Strandsonen er en viktig del av norsk natur, men dessverre har mange kommuner og politikere tillatt at strandsonen bygges ned og at enkeltpersoner legger hindringer i veien for at folk flest skal kunne benytte denne delen av naturen. Selv om dette ofte er en betent politisk sak, tilsier helsepo- tensialet som ligger i bruk av strandsonen at også helseper- sonell bør engasjere seg i arbeidet med å bevare strandso- nen som rekreasjonsområde for allmenheten. Natur er bra for helsen Det er godt dokumentert at natur har helsefremmende potensiale, både fysisk og psykisk (1, 2). Slike helsefrem- mende effekter tilskrives hovedsakelig tre aspekter ved na- turbruken; tilstedeværelse i natur, fysisk aktivitet i natur og sosiale aktiviteter i natur. Naturopplevelser i seg selv reduserer stress og fremmer mental restitusjon, bedrer humøret, fremmer opplevelse av velvære og styrker immunsystemet (3, 2). Noen av disse virkningene er blitt forklart med at den energikrevende «rettede» oppmerksomheten (det å holde fokus) som ofte anvendes i unaturlige og urbane omgivelser får anledning til å hvile i naturomgivelser (4). Samtidig er det påvist for- bedrede nivåer av stressmarkører i hormon- og nervesys-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy