Fysioterapeuten 1-2022

FYSIOTERAPEUTEN 1/22 71 studien, RCT-studien, fant vi at behandling med Basal Kroppskjennskap ikke førte til mer redusert smerte under gange eller økt funksjon i hverdagsaktiviteter enn kontroll- gruppen, selv om deltakerne oppnådde mer funksjonell bevegelseskvalitet. Studien viste likevel at personer som gjennomfører minst 10 behandlinger kan oppnå en stør- re gevinst for helse, mestring og funksjon enn kontroll- gruppen. Resultatene fra studien kan ha vært påvirket av flere faktorer. Den viktigste faktoren er at deltakerne i kon- trollgruppen var svært aktive, og over halvparten av dem hadde like mye fysioterapi som intervensjonsgruppen. Det ble derfor ikke mulig å sammenligne Basal Kroppskjenn- skap med ingen behandling. Resultatene indikerer at Basal Kroppskjennskap kan være et alternativ til standard fysio- terapi i primærhelsetjenesten. En videre studie er planlagt for å undersøke undergrupper i vårt utvalg og identifisere karakteristika ved de av deltakerne som hadde god effekt av behandlingen. Artikler  1. Olsen, A. L., Strand, L. I., Skjaerven, L. H., Sundal, M. A., & Magnussen, L. H. (2017). Patient education and basic body awareness therapy in hip osteoarthritis - a qualitative study of patients’ movement learning experien- ces. Disabil Rehabil, 39(16), 1631-1638. doi:10.1080/09638288.2016.12 09578  2. Olsen, A. L., Strand, L. I., Magnussen, L. H., Sundal, M. A., & Skjaerven, L. H. (2019). Descriptions of movement experiences in the Body Awareness Rating Scale - Movement Quality and Experience evaluation. A qualitative study of patients diagnosed with hip osteoarthritis. Physiother Theory Pract, 1-11. doi:10.1080/09593985.2019.1636434  3. Olsen, A. L., Magnussen, L. H., Skjaerven, L. H., Assmus, J., Sundal, M. A., Os- telo, R., & Strand, L. I. (2020). Movement quality evaluation and its correlation with recommended functional measures in hip osteoarthritis. Physiother Res Int, e1848. doi:10.1002/pri.1848  4. Olsen, A.L., Magnussen, L.H., Skjaerven, L.H., Assmus, J., Sundal, M-A., Fur- nes, O., Hallan, G., Strand, L.I. (2021) Basic Body Awareness Therapy versus Standard Care in Hip Osteoarthritis: a randomized controlled trial. Submitted to Physiother Res Int (in review).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy