Fysioterapeuten 1-2023

16 FYSIOTERAPEUTEN 1/23 www.follofuturafysio.no | www.alfacare.no Ved ortopedisk klinikk på Oslo Universitetssykehus opplever de mangelfull kompetanse på området hånd og armblant turnuskandidatene. Det håper de et nytt samarbeidmed OsloMet kan endre på. TEKST Lone Omholt Lossius lossius@fysio.no Ortopedisk klinikk på Oslo Universitetssykehus (OUS) tar imot totalt åtte turnuskandidater gjennom året, fordelt mellom de tre seksjonene Ullevål, Rikshospitalet og Storgata 40 (legevakten). Seksjonsleder ved klinikken, spesialfysioterapeut Tone Soltvedt, forteller at kandidatene kompetanse på området hånd og arm er mangelfull. – Allerede under startsamtalen kommer det frem at de er usikre, sier hun. – Forbausende Soltvedt beskriver den manglende kompetansen som overraskende. – Det jeg har sett har forbauset meg veldig. Hånden som region og håndens funksjon er så sentral for pasientens liv, sier hun. Samtidig ønsker hun å rose turnuskandidatenes innsats for å lære. – Vi ser at det er behov for kontinuitet i læringen på dette området. Seks måneder er helt nødvendig for å komme til en grad av selvstendighet. Etter denne tiden kan de gå inn i de fleste fagfelt på et visst nivå, også ved hånd-problematikk. – Dette er flinke folk. De står på og tar ting veldig lett. De går inn i driften og blir etter hvert selvstendige fysioterapeuter, noe som også er målet. Ifølge henne forplanter problemet seg videre inn i arbeidslivet. – Når vi har forsøkt å rekruttere til området, opplever vi at det har vært veldig lav kompetanse blant søkerne, og vi er har endt opp med å rekruttere fra «våre egne». Behov for kompetanse ut over de spesialiserte enhetene Kollega Helle Reiten, spesialfysioterapeut og fagansvarlig på området hånd og arm, forteller at erfaringene også kommer fra turnuskandidatene selv. – De har vært veldig åpne og ærlige på at de kan lite om fagområdet. De har kun begrenset kjennskap fra det de har lært om slagrehabilitering, sier hun. Ortopedisk klinikk regnes som en spesialisert enhet på området hånd og arm. – Hos oss finnes det mange problemstillinger som er svært avanserte og spesialiserte. Likevel opplever vi at den mer «generelle» kunnskapen mangler hos kandidatene, forklarer Reiten. Bør sørge for et «minimumsnivå» Reiten viser til innholdet i utdanningen for å forklare problemet. Hun tror det undervises for lite om skader og lidelser i hånd og underarm på grunnutdanningen. – Vi hadde håpet at studentene hadde mer kompetanse når de kommer til oss. I læreplaner virker opplæringen innen hånd veldig generell, og det er behov for litt mer «kjøtt på beinet». Jeg mener utdanningen bør sørge for et slags minimumsnivå, hvor hver enkelt student har vært innom fagområdet hånd og arm. I mine øyne er området like relevant som kne- og hofteproblematikk, sier hun. Iverksatte tiltak internt Seksjonsleder Soltvedt forteller at personalgruppen har arbeidet internt for at kunnskap om hånd og arm som fagområde skal bli mer tilgjengelig for turnuskandidatene. – Vi startet med å innføre et eget «turnusopphold» på hånd. Her blir kandidatene introdusert for aktuelle problemstillinger innenfor fagområdet, forklarer hun. Klinikken har også innført en ordning der det annet hvert år plasseres en turnuskandidat i tjeneste ved legevakten, for å jobbe utelukkende med problemstillinger knyttet til hånd. – Her får kandidaten fordype seg grundig gjennom hele seks måneder. Vi tenker at det de lærer hos oss er svært nyttig å få med seg ut i arbeidslivet. Og at de slipper at fagområdet blir stående som et «hvitt felt på kartet», sier Soltvedt. Brakte studiestedet på banen – Da det ble spørsmål fra fysioterapiutdanningen ved OsloMet om vi kunne være praksissted for studenter, var vi veldig usikre på om problemstillingene ville bli for spesialiserte for dem. Selv om de interne tiltakene for turnusMener det mangler kompetanse på ett konkret område VIL ØKE KOMPETANSEN Seksjonsleder Tone Soltvedt og fagansvarlig Helle Reiten ved ortopedisk klinikk på Oslo Universitetssykehus håper at et nytt samarbeidsprosjekt med OsloMet skal bidra til å øke kompetansen blant studentene. Foto: Turid Karlsen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy