Fysioterapeuten 1-2023

FYSIOTERAPEUTEN 1/23 17 kandidatene opplevdes som gode, var Soltvedt usikker på hvordan studenter i praksis ville kunne klare seg ved klinikken. – Undervisningen har ikke «rigget» studentene med de verktøyene de trenger for å kunne hente mest mulig ut av en praksisperiode hos oss, forklarer hun. Forespørselen fra fysioterapiutdanningen ved OsloMet ga henne likevel en anledning til å drøfte bekymringene rundt opplæringen i hånd og arm, og be studiestedet ta sin del av ansvaret for å heve kompetansen. – Vi hadde en intern diskusjon hos oss, og kom frem til at vi ville undersøke om vi kunne lage et undervisningsopplegg i samarbeid med skolen. Ideen skapte interesse i personalgruppen, og dermed var frøet sådd, forteller Soltvedt. Nytt undervisningsopplegg Soltvedt forteller at dialogen med universitetet ble god og opplevdes som ønsket fra begge parter. – Vi ble møtt på en veldig god måte, med entusiasme og engasjement. Resultatet av samarbeidet mellom de to institusjonene ble et pilotprosjekt, hvor et nytt undervisningsopplegg står sentralt. Opplegget inkluderer undervisningsfilmer på fagområdet hånd og arm, som skal finnes tilgjengelig for studentene på nett. – Vi fikk en utfordring i retur fra skolen om å bistå i å produsere et sett med undervisningsfilmer sammen med medieseksjonen fra OsloMet, forklarer Soltvedt. n Les hele saken på fysioterapeuten.no Universitetslektor Kari Anette Bruusgaard tror samarbeidet med ortopedisk klinikk på Oslo Universitetssykehus kan bidra til å styrke studentenes kompetanse på området. TEKST og FOTO Lone Omholt Lossius lossius@fysio.no Som tidligere praksiskoordinator var Kari Anette Bruusgaard, som også er kontaktlærer ved Rikshospitalet, lydhør da seksjonsleder ved ortopedisk klinikk fortalte om bekymringene rundt turnuskandidatenes manglende kompetanse på hånd og arm. – Et godt samarbeid med praksisstedene er essensielt for å skape gode praksisperioder. Derfor er tilbakemeldingene verdifulle for oss, forklarer hun. – Det ble viktig for meg at vi kunne nøste opp i dette sammen. «Fokustrengsel» ved utdanningen Bruusgaard hadde stor forståelse for bekymringen til seksjonslederen. – Det er ikke vanskelig å se at vi har problemer med å gi en introduksjon til alle fagspesifikke områder. Bachelorutdanningen er helt klart preget av en «fokustrengsel», og vi klarer ikke dekke området hånd og arm godt nok i programplanen, innrømmer hun. Bruusgaard forteller om en ny programplan for utdanningen. Studentene undervises i området hånd og arm allerede fra første studieår. Undervisningen inkluderer funksjonsundersøkelse i første året, fysioterapi knyttet til rehabilitering etter nevrologiske skader i tredje semester og deretter inngår brudd- og håndskader i muskelskjelett-enheten i fjerde semester. Undervisningen i fjerde semester opplever Bruusgaard som spesielt utfordrende. – Undervisningen skal romme så mange fagområder, og det mangler plass i emnet. Vi sliter med å forankre nok kunnskap og ferdigheter om hånd og arm i undervisningen, spesielt innen spisset ortopedisk kunnskap og individrettet behandling, forklarer hun. – Vi ser at det er så mange ting vi skulle hatt inn i bachelorutdanningens «grunnpakke». Derfor ønsker vi oss en femårig utdanning. Lager filmer om håndrehabilitering Samtalene med ortopedisk klinikk ble utgangspunktet for å finne en løsning. – Vi begynte å kartlegge hva praksisstedet mener studentene bør kunne før de kommer, og hvordan vi kan tilrettelegge for dette gjennom ulike læringsaktiviteter, forteller Bruusgaard. De ble enige om å tilføre undervisningen et nytt element, bestående av flere undervisningsfilmer som vil være tilgjengelig for studentene. – Vi har fått verdifull hjelp fra medieseksjonen ved universitet i pilotprosjektet, som har produsert flere filmer for oss forteller Bruusgaard. Filmene skal inngå i et pilotprosjekt om rehabilitering av arm- og håndskader, til bruk før studentene skal ut i praksis i fjerde semester. – Det blir fri tilgang, og filmene kommer til å ligge ute for alle studenter og andre som har interesse for dette. Innholdet skal deles med så mange som mulig, forklarer hun. Bruusgaard håper prosjektet kan bidra til å gjøre studentene tryggere på fagområdet hånd- og armskader. – Hensikten med pilotprosjektet er å utvikle undervisningsmaterialet, inkludert filmer, for å se om det kan bidra til å styrke studentens kompetanse før de skal ut i praksis og turnus, sier Bruusgaard. – Jeg tenker det kunne blitt et utrolig spennende tverrfaglig prosjekt på sikt. Et godt samarbeid Bruusgaard opplever at samarbeidet med ortopedisk klinikk har vært både givende og nyttig. – Det har vært moro. Vi har hatt gode møter og et godt samarbeid, sier hun. n Universitetslektor: – Godt samarbeidmed praksisstedene er essensielt SAMARBEID – Det har vært moro, sier universitetslektor Kari Anette Bruusgaard ved OsloMet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy