Fysioterapeuten 1-2023

FYSIOTERAPEUTEN 1/23 19 Hun mener utdanning og forskning ikke kan sees uavhengig av hverandre. – Sett i lys av at det er lærermangel ved flere utdanningsinstitusjoner, bør doktorgradsprosjekter prioriteres. Det er slik vi skaffer lærere. Derfor handler dette mest om å finne den gode balansenmellom forskning og utdanning. Disse diskusjonene må tas år for år. Sitter i årlige forhandlinger Fysiofondet er statlig finansiert, og får sine midler gjennom årlige forhandlinger. – Hvor mye vi får blir bestemt ved forhandlingsbordet med staten hvert år, sammen med takstforhandlingene til avtaleterapeutene. Beløpet henger sammen med hvor mye penger Norge har til disposisjon, basert på lønns- og prisvekst, forteller Ekeland. Har ett viktig råd til sin arvtaker Ekeland forteller at valget av ny styreleder for fondet vil skje under årets første styremøte i 2023. Og som avtroppende leder, har hun spesielt ett råd å gi til den som skal ta over vervet etter henne. – Legg organisasjonspolitikken igjen utenfor styrerommet! Klarer man det, kan man diskutere hva som er faglig best og riktig å støtte. Man bør stille seg spørsmålet: hva trenger samfunnet – og dermed landets fysioterapeuter, mest? I stedet for å spørre hva de ulike fagorganisasjonene ønsker. Jeg tror at en slik felles praksis har vært årsaken til at fondet har fungert såpass godt de siste årene. Ja, vi er valgt fra ulike organisasjoner, men lojaliteten vår ligger hos fysioterapeutene og fagmiljøet generelt, sier hun. Ekeland ser nå frem mot en roligere hverdag, i tiden etter at en ny styreleder for Fysiofondet er på plass. – Jeg kommer nå til å bruke tiden min på min «vanlige» jobb, som er å være virksomhetsleder i Drammen kommune. Men jeg får litt mer fritid, og det blir veldig deilig, sier hun. n Gerty Lund gjenvalgt Gerty Lund, som på forhånd var innstilt av NFFs sentrale valgkomite til forbundsledervervet, ble av Hovedlandsmøtet 2022 gjenvalgt for en ny 3-årsperiode. Her er NFFs og Fysioterapeutens nye styre Leder: Gerty Lund, leder Næringspolitisk råd: Patrick Jensen, leder Fag- og utdanningspolitisk råd: Kine Tveten, leder Tariffpolitisk utvalg: Elisabeth Harstad, leder Faggruppelederforum: Kenneth Martinsen, regionleder-representant: Stig Fløisand. Frie styremedlemmer: Kathrine Rømmen og Mona Lønning Kjos. Fysioterapeutens styre består i tillegg av Kirsten Stiansen, tillitsvalgt i redaksjonen. Valgene til de øvrige vervene i NFF, se fysio.no Nei til en utredning og ja til en annen Norsk Fysioterapeutforbund skal være en del av Uniofellesskapet også i årene som kommer. En utredning av forholdet til Unio ble nedstemt på landsmøtet. Noen minutter tidligere stemte den samme forsamlingen ja til å utrede 5-årig grunnutdanning for fysioterapeuter – dersom NFFs styre finner at det er ressurser i organisasjonen til å utføre denne typen utredning. NFF-budsjettet i havn I et stramt budsjettforslag, var det nok få – eller ingen – som opplevde seg som vinnere. Nyutdannede fysioterapeuter (NUF) fikk gjennom sin sak om at deres medlemmer skal få tilbake rabatterte priser på NFF-kurs fra 2023. Tidsskriftet Fysioterapeuten ble tildelt 150.000 kroner mer per år enn i det fremlagte forslaget den neste treårsperioden. Det samme fikk NFFs faggrupper. Næringspolitisk råd ble tildelt 20.000 kroner mer i året, mens Selvstendig næringsdrift (SN) også ble tildelt ekstra midler til takst- og ASA-forhandlinger. NFF sender delegasjon til Dubai Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) skal være representert under generalforsamlingen i World Physiotherapy i Dubai neste år. NFF sier nei til selve kongressen, men sender to personer til generalforsamlingen. Verken det danske, finske eller svenske fysioterapeutforbundet sender delegater til den samme generalforsamlingen, mens det islandske forbundet sender folk til både kongressen og generalforsamlingen. Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter har vedtatt at de ikke deler ut reisestipend til fysioterapeuter som reiser til verdenskongressen i Dubai. Fra NFFs hovedlandsmøte Det nye Fondsstyret Fra Norsk Fysioterapeutforbund (NFF): Fred Hatlebrekke og Vegar Moen (nye medlemmer), og Marianne Aars og Irma Blaker (gjenvalgt). Fra Norsk Manuellterapeutforening (NMF): Eirik Aarum (nytt medlem). Fra Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF): Eirik Grøneng (nytt medlem). Staten representeres ved gjenvalgt medlem Caroline Hodt-Billington. Fondsstyrets varamedlemmer består av nytt medlem Tove Bergan (NFF), gjenvalgt medlem Inger Lise Aamot Aksetøy (NFF), gjenvalgt medlem Jan Birger Løken (NMF), gjenvalgt medlem Marie Pettersen (PFF) og gjenvalgt medlem Hilde Lurås (statens representant). Fondsstyret vil, ifølge daglig leder i Fysiofondet Eline Rygh, velge ny styreleder og nestleder ved årets første styremøte 14. og 15. februar.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy