Fysioterapeuten 1-2023

FYSIOTERAPEUTEN 1/23 27 Hensikten med denne studien var å belyse psykomotoriske fysioterapeuter sine erfaringer med utfordringer i pasientrelasjonen som oppstår i behandling. Videre var hensikten å utforske hvordan fysioterapeutene håndterer disse utfordringene i samhandlingmed pasient. Forskningsspørsmålet var: Hvordan beskriver og håndterer psykomotoriske fysioterapeuter utfordringer i pasientrelasjonen? Teoretiske perspektiver Norsk psykomotorisk fysioterapi er en behandlingsform der hele mennesket er utgangspunktet for behandling (7). Sammenhengen mellom pust, bevegelsesvaner, følelser og livshistorier står sentralt, samtidig somman vurderer hvordan dette nedfeller seg som kroppslige erfaringer (7,8,9). Pasientens muligheter for endring – også forstått som omstilling – står i fokus, der en ønsker å jobbe mot et fleksibelt og nyansert bevegelses- og handlingsrepertoar (7,10). I behandlingstradisjonen finnes en fenomenologisk- og kroppsfenomenologisk forståelse. I fenomenologien rettes oppmerksomheten mot verden slik den fremtrer for subjektet (11). I kroppsfenomenologien forstås kroppen som relasjonell, der våre erfaringer blir skapt i kommunikasjon og relasjon med andre (12). Begrepet intersubjektivitet har en fenomenologisk forankring og sier noe om hvordan vi kan ta del i hverandres erfarings- og opplevelsesverden (13). Intersubjektivitet innebærer å skape felles mening gjennom likeverdighet og anerkjennelse (14). Et intersubjektivt perspektiv står sentralt i psykomotorisk behandling, hvor det understrekes at individet – eller subjektet – vokser i og gjennom forholdet til andre subjekter (15). © Author(s) (or their employer(s)) 2023. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://creativecommons. org/licenses/by-nc/4.0/). Published by Fysioterapeuten. Kort sagt • Utfordringene i pasientrelasjonen beskrives som potensiale for vekst der de kan bidra til endringsmuligheter hos pasient. • Endring og utvikling hos pasient fordrer en villighet til å ta risiko og arbeide i grenselandet mellom det behagelige og ubehagelige, mellom sitt eget og den andres. • Egenskaper hos fysioterapeutene som oppmerksomhet, anerkjennelse og tilstedeværelse, ser ut til å være essensielle i denne prosessen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy