Fysioterapeuten 1-2023

32 FYSIOTERAPEUTEN 1/23 VITENSKAPEL IG ARTIKKEL Utprøving av intervensjon for optimalisering av funksjon, fysisk aktivitet og arbeidsdeltakelse vedmultippel sklerose Hanne Kristin Fikke, MSc., spesialist i nevrologisk fysioterapi (MNFF), Nordlandssykehuset HF. hanne.fikke@nordlandssykehuset.no. Britt Normann, professor ved Nord Universitet. Forsker og fysioterapeut, Nordlandssykehuset. Marianne Sivertsen, spesialist i nevrologisk fysioterapi (MNFF), PhD.-stipendiat, Nordlandssykehuset HF. Stine Susanne Haakonsen Dahl, spesialist i nevrologisk fysioterapi (MNFF), PhD.- stipendiat, Nord Universitet og Sentrum fysioterapi Bødø as. Ellen Christin Arntzen, Phd., førsteamanuensis, spesialist i nevrologisk fysioterapi (MNFF), Nord Universitet, Nordlandssykehuset og Kongsgården fysioterapi as. Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 17.11.2022. Artikkelen baseres på en studie godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (nord, nr. 174837). Studien er godkjent av personvernombudet og informasjonssikkerhetsansvarlig ved Nordlandssykehuset, Bodø. Artikkelen ble først publisert på www.fysioterapeuten.no. Sammendrag Hensikt: Undersøke gjennomførbarhet og foreløpige resultater av en tverrfaglig intervensjon for personer med MS (pmMS), CoreDISTparticipation, gitt på tvers av helsetjenestenivå med fokus på å bedre gange, balanse, fysisk aktivitet og arbeidsdeltakelse. Metode: Et baseline, 6- og 11 uker pre-posttest-design, hvor 15 inkluderte pmMS, EDSS 0-4.5 fikk CoreDISTparticipation: a) MS-poliklinikk; digitalt arbeidsrettet møte med MS-sykepleier og vurdering hos fysioterapeut (FT) med utforsking av balanse b) Kommune: digitalt møte med pmMS, arbeidsgiver, MS-sykepleier og FT som adresserer arbeid og fysisk aktivitet, 4-ukers innetrening + 4-ukers utendørstrening 2 dager/uken i 60 minutter. Strukturerte intervjuer med pmMS og arbeidsgiverne ble gjennomført. Primært måleredskap: MSWork Difficulties QuestionnaireNorwegian Version (MSWDQ-23NV). Sekundære måleredskap: 6 minutter gangtest (6MWT), Mini-Balance Evaluation Systems Test (MiniBESTest), Trunk Impairment Scale modified Norwegian Version (TIS-modNV), MSWalking Scale-12 (MSWS-12), MS Impact Scale-29 Norwegian Version (MSIS29NV), EQ-5D-3L, ActiGraph wGT3x-BT monitors, AccuGait Optimized kraftplattform. Deskriptiv statistikk og paret t-test ble brukt i analysene. Resultater: MSWDQ-23NV, 5.33 poeng (p=0.091) viste tendens til bedring, men ingen signifikant endring. 6MWT 46.41 meter (p=0.001), Mini-BESTest 1.69 poeng (p=<0.001), TIS-modNV 1.77 poeng (p=0.012), MSIS-29NV 6.70 poeng (p=0.023), EQ-5D-3L 0.09 poeng (p=0.022) viste signifikant bedring på 11 uker. Oppmøteprosent var høyere på innetrening (77.5%) enn utetrening (53.3%). De digitale møtene ble oppgitt å ha moderat nytteverdi. Konklusjon: CoreDISTparticipation viste bedring på måleredskapene og er gjennomførbar med mindre endringer på digitale møter samt mengde og hyppighet på gruppetreningene. Nøkkelord: Multippel sklerose, fysisk aktivitet, arbeid. Introduksjon Multippel sklerose (MS) er en kronisk, progredierende, autoimmun sykdom i sentralnervesystemet (SNS) (1). Diagnosen stilles vanligvis i arbeidsfør alder (20-40 år) og har ofte et svingende forløp med attakker og remisjoner (1). Balanse og gangutfordringer (2), fatigue (3) og redusert fysisk aktivitet er vanlig (4), og mange deltar lite eller ikke i arbeid (5, 6). MS-poliklinikkene ved de større sykehusene gir regelmessig oppfølging av personer med MS (pmMS) hvor medikamentell behandling, screening av funksjon med Expanded Disability Status Scale (EDSS) (7) hos nevrolog og samtale med MS-sykepleier utgjør kjernen (3). Fysioterapi er tilgjengelig på forespørsel, men er relativt lite anvendt (8, 9). I dagens oppfølging er ikke funksjon, fysisk aktivitet og arbeid systematisk adressert ved MSpoliklinikkene eller koordinert med helsetjenestene i kom-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy